Historické kalendárium

pro týden od 22. října do 28. října

22. října 1936

Dne 22. října 1936 zemřel v Přívoze katolický kněz, rada arcibiskupské konzistoře, vlastivědný, kulturní a osvětový pracovník Karel Petr. Narodil se 6. září 1872 v Hnojici (okr. Olomouc). Po absolvování gymnázia studoval bohosloví v Olomouci. Kněžského svěcení dosáhl 5. července 1895. Ještě téhož roku začal působit na faře v Moravské Ostravě. Od roku 1912 byl ustanoven farářem v Přívoze. Za své působnosti mj. zorganizoval veřejnou sbírku na zakoupení nových zvonů pro přívozský kostel, zajistil prostředky pro vnější opravu chrámu, inicioval rozsáhlé úpravy interiéru kostela. V době jeho působení byla rovněž vystavěna nová budova Ústavu pro nevyléčitelně nemocné a Katolický lidový dům. Od roku 1923 vedl na Ostravsku na žádost arcibiskupa Stojana apologetické přednášky proti bezvěrcům. V listopadu 1928 byl vyznamenán titulem konzistorního rady. Byl neúnavným podporovatelem a dárcem řady nadací a spolků (např. sirotčího spolku Ludmila, Jednoty sv. Josefa, Jednoty sv. Bartoloměje). Zajímal se o literaturu, nejrůznější obory vědy a umění. Ovládal několik cizích jazyků. Uveřejnil řadu literárních, výtvarně historických a vlastivědných článků. Petr byl také vášnivým turistou. Podnikal výlety do Krkonoš, Tater, Velké a Malé Fatry a především Beskyd.

25. - 26. října 1908

V noci z 25. na 26. října 1908 se vloupali němečtí úředníci do budovy české školy v Přívoze a z místnosti soukromé české mateřské školky odnesli nábytek a lavice. Do rána nainstalovali v tomto prostoru německou třídu, kterou uzamkli. V reakci na tento čin svolal Politický spolek pokrokový z Moravské Ostravy veřejnou schůzi, která měla bouřlivý průběh. Závěr demonstrace však proběhl bez incidentů. 

27. – 29. října 2008

Ve dnech 27. – 29. října 2008 navštívili Ostravu u příležitosti oslav 90. výročí vzniku Československé republiky zástupci šesti partnerských měst Drážďan, Katovic, Wodzisławi, Miškovce, Volgogradu a Uralska z Republiky Kazachstán. V rámci oficiálního setkání na Nové radnici 27. října podepsali primátor města Ostravy Petr Kajnar a primátor města Uralsk Samigulla Chamzajevič Urazov smlouvu o partnerské spolupráci. Zástupci delegací si poté prohlédli město, zhlédli představení Janáčkovy opery Její Pastorkyňa v Divadle Antonína Dvořáka, vyslechli závěrečný koncert Svatováclavského hudebního festivalu v katedrále Božského Spasitele, zúčastnili se oslav 90. výročí vzniku samostatného státu Čechů a Slováků a v úvodu 21. zasedání zastupitelstva města přednesli slavnostní zdravice.

Příloha:

Ostravský noviny Duch času informovaly 28. října 1908 o zabrání české mateřské školky v Přívoze. 

Zpracoval Archiv města Ostravy