Historické kalendárium

pro týden od 8. října do 14. října

9. října 1904

V neděli 9. října 1904 zahájil divácky oblíbený Spolek ochotnického divadla v Moravské Ostravě novou divadelní sezonu veselohrou Karla Želenského Tažní ptáci. Hra byla odehrána v budově Národního domu v Moravské Ostravě (dnes Divadlo Jiřího Myrona). Dne 16. října zde byla uvedena Noc na Karlštejně od Jaroslava Vrchlického. Pro další představení si členové Spolku připravili hry dramatiků Františka Šuberta „Žně“ a Františka Sokola-Tůmy Pasekáři.

11. října 1946

Dne 11. října 1946 byly schváleny stanovy spolku Průmyslové muzeum v Ostravě, který byl založen v průběhu roku 1946. Spolek měl pečovat o průmyslové muzeum, archiv pro dějiny průmyslu a technickou knihovnu. Náklady pro tuto činnost měly být zajišťovány členskými příspěvky, dotacemi a subvencemi. Závazek krytí rozpočtu na sebe převzaly statutární město Ostrava 25%, Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly Ostrava, n. p. 37,3 %, Vítkovické železárny, n. p. 19,8 %, Železárny Třinec, n. p. 11,4 %, Ostravské chemické závody, n. p. 4,6 %, Ústřední svaz čs. průmyslu, pobočka Ostrava 1,9 %. Činnost spolku řídilo prezidium, v jehož čele stál předseda ostravského národního výboru.

14. října 1903

Dne 14. října 1903 se v Nové Bělé (dnes m. č. Ostravy) narodil štábní kapitán, důstojník čs. armády a od roku 1939 krajský velitel odbojové organizace Obrana národa v Ostravě, Ladislav Mácha. Sloužil mj. u 8. dělostřeleckého pluku v Olomouci nebo u 112. hrubého dělostřeleckého pluku v Mukačevu (Ukrajina). V letech 1936 až 1938 velel pomocné baterii v Kamenici nad Cirochou (Slovensko). V době mobilizace v roce 1938 byl velitelem 56. zbrojního parku VI. armádního sboru. V říjnu 1939, po rozpuštění čs. armády, se stal tajemníkem českého gymnázia v Moravské Ostravě. V téže době byl jmenován krajským velitelem Obrany národa. 1. prosince 1939 jej zatklo gestapo. Spolu s dalšími vojenskými činiteli Obrany národa byl Lidovým soudem v Berlíně odsouzen k trestu smrti. Ladislav Mácha byl popraven 24. září 1942 v berlínské věznici Plötzensee.

Foto:

Budova Národního domu v Moravské Ostravě na počátku 20. století.

Zpracoval Archiv města Ostravy