Historické kalendárium

pro týden od 17. do 23. září

17. září 1920

Usnesením československé vlády ze dne 17. září 1920 byla Slezská Ostrava povýšena z městyse na město. S téměř 23 tisíci obyvateli se stala největším českým městem ve Slezsku, neboť zemské hlavní město Opava bylo v té době prakticky čistě německé.

17. září 2002

Dne 17. 9. 2002 byla za účasti významných osobností – hejtmana Moravskoslezského kraje Evžena Tošenovského, primátora města Ostravy Čestmíra Vlčka a biskupa ostravsko-opavské diecéze Františka Václava Lobkowicze – v Muglinově slavnostně otevřena Vesnička soužití, tvořená 30 rodinnými domky. Nový domov zde našli mj. obyvatelé Hrušova, jejichž domy byly poškozeny povodní v roce 1997. Součástí areálu je také Komunitní centrum, ve kterém je umístěna správa Vesničky, právní poradna, dětské centrum, kaple a místnosti určené k pořádání vzdělávacích kurzů. Vesnička, kterou provozuje Diecézní charita ostravsko-opavská, se stala příkladem úspěšného soužití obyvatel romského i neromského původu.

21. září 1938

V pátek dne 21. září. 1938 proběhla před budovou Nové radnice v Moravské Ostravě spontánní demonstrace obyvatel protestujících proti přijetí britsko-francouzských požadavků na odstoupení československého pohraničí Německu. K zástupu, který postupně vzrostl až na čtyři tisíce osob, chtěl z balkonu radnice promluvit starosta Josef Chalupník, nepodařilo se mu však demonstranty utišit a přimět je k rozchodu. Ti se poté ještě přesunuli před budovu francouzského honorárního konzulátu a křikem a pískotem vyjadřovali své rozhořčení nad zradou spojenců, na jejichž pomoc spoléhala Československá republika především. Nehledě na nesmírně napjatou atmosféru nedošlo nicméně k žádným násilnostem a policie neměla důvod k zákroku. 

Foto: Občané shromáždění na slavnostním otevření Vesničky soužití 17. 9. 2002 

Zpracoval Archiv města Ostravy