Historické kalendárium

pro týden od 3. do 9. září

3. 9. 1936
Ve čtvrtek 3. 9. 1936 došlo v časných ranních hodinách na Jámě Trojice ve Slezské Ostravě k mohutnému důlnímu otřesu, v jehož důsledku byli na 11. patře ve sloji Adolf zasypáni čtyři horníci. Naděje na jejich záchranu byla od počátku velmi malá, vzhledem ke značnému množství uvolněného uhelného prachu a důlních plynů byla těla obětí vyproštěna až po dvou dnech. Pohřeb mrtvých horníků byl vypraven v neděli 6. září z budovy hasičské zbrojnice u Jámy Trojice do krematoria v Moravské Ostravě, urny s popelem poté uloženy do společného hrobu na slezskoostravském hřbitově, který toto tragické důlní neštěstí připomíná dodnes.

5. 9. 1969
Dne 5. 9. 1969 bylo zastaveno vydávání kulturně politického měsíčníku Červený květ. Tento časopis vycházel v Ostravě již od roku 1956 a na svých stránkách uváděl převážně příspěvky autorů z regionu severní Moravy a Slezska. Poskytoval prostor jak tvorbě beletristické, tak také odborným, kulturně-společensky zaměřeným článkům z oblasti literárních věd, sociologie, výtvarného umění, urbanismu aj. Mezi jeho přispěvatele patřili mj. Jaromír Šavrda, Miroslav Stoniš, Vladimír Macura, Arnošt Lustig, Ota Filip a řada dalších osobností kulturní sféry. Jeho zrušení se stalo jedním z místních projevů „normalizace“.  KSČ se těmito a podobnými zásahy snažila umlčet představitele reformního proudu v kulturní oblasti a společensko-vědních oborech.

7. 9. 1938

Dne 7. 9. 1938 došlo před budovou Krajského soudu v Moravské Ostravě k zásahu policejních jednotek proti skupině několika set stoupenců Henleinovy Sudetoněmecké strany (SdP), demonstrujících za propuštění Němců uvězněných ve zdejší věznici za pašování zbraní z Německa do ČSR. Henleinovská propaganda rozšiřovala lživé zprávy o údajném bití a mučení zatčených, za jejichž propuštění vyrazila intervenovat také delegace poslanců SdP. Jeden z nich se nalézal v davu, který jízdní policie rozháněla, a podle svého tvrzení měl být údajně uhozen po zádech bičíkem. Celý incident, Henleinovci patrně předem zinscenovaný, byl z jejich strany barvitě líčen jako brutální krveprolití a okamžitě využit jako vítaná záminka k přerušení jednání mezi SdP a československou vládou, která nedlouho předtím prakticky na všechny požadavky sudetských Němců přistoupila. Přestože případ po několika dnech utichl, k dalším jednáním už nedošlo; v rychlém sledu po sobě následovaly protistátní henleinovský puč v pohraničí 13. září, všeobecná mobilizace 23. září a konečně osudná Mnichovská konference 29. září 1938, kde představitelé Německa, Itálie, Velké Británie a Francie rozhodli bez přítomnosti zástupců Československé republiky o odstoupení pohraniční Německu.

Fota:

Titulní strana posledního číslo časopisu Červený květ ze září 1969.

Budova Krajského soudu v Moravské Ostravě, 30. léta 20. století.

 Zpracoval Archiv města Ostravy