Historické kalendárium

pro týden od 10. do 16. září

10. září 1997

Ve středu 10. září 1997 byl za účasti manželky prezidenta Václava Havla Dagmar Havlové a primátora města Ostravy Evžena Tošenovského slavnostně otevřen v Hrabové první supermarket firmy Makro v České republice, který nabídl zájemcům z řad podnikatelů na ploše asi 10 000 m2 široký sortiment spotřebního, především drogistického a potravinářského zboží. Při této příležitosti předal generální ředitel společnosti Makro ČR nadaci Dagmar Havlové Vize 97 šek na jeden milion korun. Tyto prostředky byly věnovány na odstraňování následků povodně, která postihla Ostravu v červenci téhož roku.

12. září 1440
Ke dni 12. září 1440 je datována první zmínka o vsi Michálkovice, a to v listině těšínských knížat Vladislava a Přemka, jejímž prostřednictvím darovali Polskou Ostravu a okolní vsi včetně Michálkovic bratrům Ondřeji a Janovi z Tvorkova. Skutečné počátky obce Michálkovic sahají však patrně již do 2. poloviny 14. století.

12. září 1938

Dne 12. září1938 se v Moravské Ostravě konala schůze Národohospodářského sboru moravskoslezského, spolku, jehož cílem bylo usilovat o hospodářské povznesení severní Moravy a Slezska. Na pořadu dne byly tentokrát záležitosti, týkající se železniční dopravy – dlouho odkládaná rekonstrukce ostravského hlavního nádraží a také zajištění rychlého železničního spojení Moravské Ostravy s Prahou. Díky intervencím poslanců a senátorů z Ostravska u ministerstva železnic mělo být údajně dojednáno zakoupení rychlého motorového vozu francouzské konstrukce „Michelin“, s jehož pomocí by byla jízda z Bohumína do Prahy zkrácena na pouhé 3,5 hodiny. Tento vlak, pojmenovaný jako „Ostravská střela“, měl stavět pouze v Moravské Ostravě, Svinově a poté až v Praze. Zahraničně politická situace na konci září 1938 však realizaci projektu nepřála a takto rychlého spojení s Prahou se cestující dočkali až po roce 1989. 

Popisky k fotům:

Areál supermarketu Makro ve výstavbě, 1997

Ostravské hlavní nádraží v Přívoze v období 1. čs. republiky

Zpracoval Archiv města Ostravy