Historické kalendárium

pro týden od 27. srpna do 2. září

27. srpen 1964

Dne 27. srpna 1964 byl jízdou zvláštního vlaku slavnostně zahájen provoz na Polanecké spojce z Ostravy-Kunčic do Polanky nad Odrou. Zároveň byl položen základní kámen nového nádraží Ostrava-Vítkovice. Slavnostní vlak vyjel z Vítkovic v 10.30 dopoledne a těšil se velkému zájmu pasažérů. Stavba trvala 19 měsíců a za tu dobu byl přemístěn jeden milión kubíků zeminy, postaveno 23 km trati, 42 vyhýbek a 10 velkých mostů. Do roku 1966 byla trať zdvoukolejněna a postavena odbočka na Ostravu-Svinov. Hlavním smyslem stavby bylo zlepšení dopravních poměrů v přetíženém ostravském železničním uzlu způsobeném zejména přepravou substrátů a výrobků z Vítkovických železáren a Nové huti.

28. srpen 1861

Dne 29. srpna 1861 zemřel ve Vídni technik a vynálezce Mathias Reinscher (narodil se 20. 1. 1795 v Butovicích, dnes m. č. Studénky, okr. Nový Jičín). V letech 1813–1816 studoval Polytechnický institut ve Vídni. V roce 1828 ho získal F. X. Riepel jako spolupracovníka pro stavbu Vítkovických železáren. V roce 1831 se v Moravské Ostravě oženil s dcerou magistrátního rady a městského pokladníka Petra Rinkeho Janou. V letech 1840–1842 řídil uhelné a rudné doly J. Zwierziny v Mariánském Údolí (Olomouc) a ve Slezské Ostravě. Kromě toho byl velmi úspěšným stavitelem železnic. Roku 1842 se vydal do Petrohradu, kde se z pověření carské vlády zabýval mj. tvorbou návrhů na výstavbu železnic. Současně vyprojektoval pro ruské podnikatele několik textilek, papíren a koželužen. V roce 1847 se vrátil zpět do Rakouska a poté přijal místo docenta Polytechnického institutu ve Vídni.

1. září 1935

Dne 1. září 1935 informoval ostravský deník Duch času o dokončení stavby hudební školy svazu kovodělníků ve Vítkovicích na dnešní Lidické ulici čp. 507. Budova byla postavena podle projektu brněnského architekta Bohuslava Fuchse a dodnes v ní sídlí Základní umělecká škola Leoše Janáčka. Slavnostní otevření se konalo 8. září. Hudební škola ve Vítkovicích byla založena už v roce 1921 a zpočátku se na ní vyučovalo zpěvu, hře na klavír, housle a dechové nástroje. Od školního roku 1935/1936 nesla název Hudební škola dr. Leoše Janáčka. Do její historie se zapsaly významné osobnosti hudebního života, mezi něž patří ředitel kůru ve Vítkovicích Antonín Hradil, jeho syn skladatel a pedagog František Míťa Hradil nebo dirigent Ostravské filharmonie Jan Pešat, který zastával v letech 1926–1959 funkci ředitele školy.

 

Zpracoval Archiv města Ostravy