Historické kalendárium

pro týden od 20. do 26. srpna

20. srpen 1892

V Moravské Ostravě se 20. srpna 1892 narodil Richard Drapala, žurnalista, archivář a historik (zemřel 27. 5. 1948 v Bonnu v SRN). V roce 1913 se stal spolupracovníkem R. Prischinga, zakladatele německého Uměleckoprůmyslového muzea v Moravské Ostravě, který ho pověřil budováním archivu a vědecké knihovny. V letech 1921-1923 byl zástupcem správce muzea a archivu. Usiloval o oddělení archivu od muzea a o jeho ustavení jako samostatné instituce. V letech 1924 - 1939 pracoval u Vítkovického horního a hutního těžířstva a také jako žurnalista v místních německých denících. K 1. 9. 1939 byl ustanoven členem rady pro městský archiv a muzeum a kronikářem města Moravské Ostravy a stal se přednostou referátu, do kterého spadal archiv i muzeum. Své úsilí však dále směřoval k založení Hornického a průmyslového muzea, jehož ředitelem se stal v roce 1942. V květnu 1945 uprchl i s rodinou do Německa.

 21. srpen 1968

Dne 21. srpna 1968 kolem druhé hodiny ranní byla Ostrava obsazena vojsky Varšavské smlouvy. Tuto skutečnost se Ostravané dozvěděli v ranních hodinách z Čs. rozhlasu. Vojska byla rozmístěna v ulicích a prostranstvích centra města a také došlo k narušení provozu městské hromadné dopravy. Velká část zaměstnanců průmyslových závodů, dolů, institucí ad. se zformovala v dlouhé průvody, které táhly centrem města a směřovaly k Nové radnici. Demonstranti nesli státní vlajky a transparenty žádající odchod okupačních vojsk, zpívala se státní hymna. Aby byl dav před Novou radnicí rozptýlen, použili sovětští vojáci dávek ze samopalu, tanky nebezpečně najížděly do lidí. Poté, co představitelé města dali osobní záruky za klid a pořádek ve městě, tanky z náměstí před Novou radnicí odtáhly. Toho dne dvakrát hrozilo vydání rozkazu k použití zbraní.

25. srpen 1940

Dne 25. srpna 1940 se konalo svěcení základního kamene ke stavbě kostela v Muglinově v blízkosti hřbitova. Kámen byl vyzvednut z místní kaple sv. Anny. Slavnostní mši doprovázenou zpěvy místního orelského pěveckého sboru vedl farář Antonín Fousek ze Slezské Ostravy. K realizaci stavby nakonec ve válečných letech ani poté nedošlo. Dnes se nachází v Muglinově jen původní kaple.

 Foto:

21. srpen 1968 před Novou radnicí v Ostravě. Foto: AMO

 Zpracoval Archiv města Ostravy