Historické kalendárium

pro týden od 13. do 19. srpna

13. srpna 1894

Dne 13. 8. 1894 si pronajal Veslařský a plavecký klub Perun pozemek při řece Odře v blízkosti Dolního mlýna v Přívoze, aby na něm postavil loděnici. Členové klubu nechali pozemek oplotit, upravit břeh řeky a vysadit stromy. Tento nejstarší český sportovní spolek na Ostravsku byl založen v roce 1893. První valná hromada spolku se konala 1. 5. v hostinci Karla Dlouhého v Přívoze a mezi jeho základní aktivity patřilo nejen veslování, ale také záchranné práce při povodni nebo pořádání různých zábav a slavností.

 15. srpna 1903

Slavnost převzetí Jubilejního domu ve Vítkovicích v Radeckého ulici (dnes Šalounově) sociálně demokratickou organizací se konala 15. srpna 1903. Postavily jej vítkovické katolické spolky v letech 1897 až 1898. Vzhledem k tomu, že byl zasvěcen památce jubilea padesáti let vládnutí rakouského císaře, říkalo se mu Jubilejní dům. Konaly se zde schůze křesťanského dělnictva, ovšem jeho návštěva neustále klesala a nepomohlo ani pořádání varietních představení. Zadlužený dům byl nabídnut k odkoupení sociálně demokratickým organizacím. Od roku 1903 užíval oficiální označení Dělnický dům a sloužil jako místní středisko sociálně demokratického a odborového hnutí.

 19. srpna 1931

Dne 19. 8. 1931 zemřel ve Slezské Ostravě Ing. Jan Poppe, technik-horník, komunální politik a organizátor českého národního života. Narodil se 18. 8. 1849 v Horomyslicích (okr. Plzeň). Po absolvování báňských akademií v Banské Štiavnici a v Příbrami nastoupil v roce 1872 do kamenouhelných dolů hraběte Salma v Polské (dnes Slezské) Ostravě, kde setrval v různých funkcích až do roku 1903. V rámci spolkové činnosti se zapojil do českých kulturních a vzdělávacích organizací, např. Hornicko-čtenářského spolku Salm. Významně se angažoval v komunální politice. Za dobu jeho působení dostávala tato největší hornická obec na Ostravsku městský ráz. V letech 1891až 1925 byl členem obecního zastupitelstva ve Slezské Ostravě a v roce 1904 se stal starostou. Po vzniku Československa byl v roce 1919 na šest let jmenován vládním komisařem pro Slezskou Ostravu. Mimo jiné se zasadil o přejmenování Polské na Slezskou Ostravu v roce 1919 a o její povýšení na město v roce 1920. 

Zpracoval Archiv města Ostravy