Historické kalendárium

pro týden od 16. července do 22. července

16. července 1780

V kostele sv. Václava v Moravské Ostravě bylo16. července 1780 slavnostně zpřístupněno 14 obrazů křížové cesty, které vysvětil farář Tomáš Balcárek. Jejich tvůrcem byl pozdně barokní malíř František Vavřinec Korompay. Jeho honorář i s cenou za dopravu obrazů činil 128 zlatých. F. V. Korompay se narodil v roce 1723 v Rohatci (okres Hodonín). Jeho předkové pocházeli patrně z Uherska. Byl žákem Františka Antonína Palka. Brzy přesídlil do Brna, kde se roku 1750 oženil a v Brně poté působil celý život. Jeho obrazy jsou umístěny v několika brněnských kostelích a také v Litomyšli nebo Šternberku. Zemřel v roce 1779 v Brně. Soubor obrazů o rozměrech 153 x 83 cm z moravskoostravského kostela sv. Václava je malován olejem na plátně. Korompay byl také tvůrcem obrazu Jana Nepomuckého určeného pro boční oltář, který stál původně u kazatelny. Roku 1780 byl přemístěn sochařem Losertem do kaple Anděla Strážného a pozlacen.

17. července 1922
Dne 17. července 1922 se v Praze narodila operetní zpěvačka Liběna Astrová. Pocházela z herecké rodiny. Už v šestnácti letech dostala své první angažmá ve Středoslovenském divadle v Trnavě. V době německé okupace působila v pražském divadle Unitaria, v Moderním divadle na Žižkově a zároveň studovala zpěv u profesora Davida, někdejšího korepetitora Emy Destinové. V roce 1942 nastoupila do Jihočeského divadla v Táboře, které se později přemístilo do Českých Budějovic. Po 2. světové válce krátce působila v olomoucké opeře a od 1. srpna 1949 se stala sólistkou ostravské operety, kde vystoupila v mnoha rolích klasického operetního repertoáru. V roce 1970 získala titul zasloužilá umělkyně a později na návrh Herecké asociace jí bylo v roce 1999 uděleno ocenění Senior Prix za celoživotní uměleckou činnost. Členkou ostravské operety byla do roku 1982, kdy odešla do důchodu, na zdejší jeviště se však vracela pohostinsky až do roku 1986. Zemřela 10. července 2012 v Ostravě.

19. července 1945
Dne 19. července 1945 přiletěla do Moravské Ostravy vládní delegace, jejímiž členy byli mj. náměstci předsedy vlády Klement Gottwald a Josef David, ministři František Hála a Zdeněk Nejedlý. Po přivítání na letišti, jehož součástí byla vojenská přehlídka, se hosté přesunuli do Nové radnice. Z balkónu ke shromážděným občanům promluvil ministr školství a osvěty Z. Nejedlý, který ve svém projevu mj. uvedl: „chceme, aby tento kraj byl jedním z nejcennějších krajů naší republiky. Je to kraj bohatý svým přírodním bohatstvím, ve kterém pracující lid byl, je a bude na prvním místě“. Ministru Nejedlému poděkoval jménem zemského národního výboru jeho předseda Josef Bilan-Šinovský. Zdeněk Nejedlý poté přednesl zdravici hostitelům, a jak uvádí dobový tisk: „po ruském vzoru připil na zdraví generalissima Stalina“. Kolem 15. hodiny odjela vládní delegace do Bohumína.

Zpracoval Archiv města Ostravy