Historické kalendárium

pro týden od 18. června do 24. června

18. června 1912

Nejhorší ostravská putyka hostinec „U bílé růže“, patřící továrníkovi Alfredu Wechsbergovi (provozoval likérku), který měl najatý hostinský Groner byl úředně uzavřen. Hostinec byl znám jako nejhorší brloh a hnízdo ostravských chacharů a prostitutek. Mnoho lidí zde bylo prostitutkami okradeno, příliš krve tu bylo ve rvačkách prolito, než se konečně moravsko-ostravské okresní hejtmanství odhodlalo tuto putyku nejhoršího druhu zavřít. Hostům v hostinci bylo vyloženo, že opatření není namířeno proti nim, že v okolí je podobných hostinců více a byli proto vyzváni, aby dopili a místnost opustili. Hosté, většinou často trestaní chachaři, kteří věděli, že s policií nejsou žerty, poslechli a klidně odešli. Jen několik mladíků protestovalo, a proto byli strážníky vyvedeni.

19. června 1603

Byl pořízen městskou radou v Moravské Ostravě pozůstalostní inventář majetku zemřelého kamenického mistra Jana Rinolta. Tento vlašský kameník našel uplatnění ve službách olomouckých biskupů, především Stanislava Pavlovského. S jeho svolením se usadil v Moravské Ostravě, kde je doložen v l. 1586–1603. Se svými tovaryši pracoval na řadě míst, např. v Olomouci, Kroměříži, ale také v Moravské Ostravě. Ve zdejším kostele sv. Václava dokončil v r. 1603 kamenné sloupy nosné arkády nově vystavěné renesanční kruchty a ornamentální hlavici levého sloupu opatřil svým jménem. Je patrně také autorem renesančního náhrobku Bernarda Lva, který zemřel 1. března 1603. Jan Rinolt zemřel jen o pouhé tři a půl měsíce později, několik dnů před 19. červnem 1603.

22. června 1898

Ve středu byla provedena kolaudace Českého akciového pivovaru v Moravské Ostravě. Komise, kterou řídil komisař Minks se zúčastniti okresní lékař dr. Kaan, okresní inspektor Čermák, živnostenský inspektor z Opavy, zástupcové obcí i dolů, jakož i Severní dráhy Ferdinandovy, Frýdlantské dráhy a další. Členové komise podrobili pivovar důkladné prohlídce a našli vše v nejlepším pořádku. Bylo vysloveno plné uznání nad účelným a elegantním vzhledem pivovarských budov. V pivovaru se již vařilo a první výstav a ochutnávka piva se konala 4. září 1898 v Národním domě v Moravské Ostravě (dnes Divadlo Jiřího Myrona).

Zpracoval Archiv města Ostravy