Historické kalendárium

pro týden od 11. června do 17. června

11. června 1963

Ve Feldbachu (Rakousko) zemřel armádní generál, účastník I. a II. čs. odboje Lev Prchala (narodil se 23. března 1892 ve Slezské Ostravě). Svou vojenskou kariéru zahájil jako jeden z velitelů legií v Rusku. Po návratu z ruské fronty zastával funkci zemského vojenského velitele na východním Slovensku a Podkarpatské Rusi a další významné vojenské posty. Při mobilizaci v září 1938 velel 4. polní armádě, která chránila jižní hranice Čech a Moravy. V květnu 1939 ilegálně přešel do Polska a pak do Francie. Do čs. armády ve Francii se nezapojil a po pádu Francie byl evakuován do Velké Británie. Aspiroval na vedoucí postavení v čs. zahraničním odboji a vedl opozici proti dr. E. Benešovi. Když se s prezidentem Benešem dostal do konfliktu, byl v říjnu 1940 převeden mimo činnou službu.  Po skončení II. světové války zůstal v Londýně. V roce 1948 přesídlil do Německa, kde se pokoušel sjednotit protikomunistickou emigraci ke třetímu odboji. Lev Prchala byl výborným vojákem, stratégem a organizátorem, leč v politice nebyl úspěšný.

13. června 1523

Udělil olomoucký biskup Stanislav Thurzo ostravským soukeníkům právo cejchovat sukna vyrobená v Ostravě. Byla na vrchní straně značena biskupskou pečetí a městskou pečetí na straně spodní. Za každé zpečetění soukeníci odváděli do biskupské pokladny jeden groš bílý.

15. června 1728

Je datována žádost písaře zemských desk Dismase Josefa Ignáce rytíře Hoffera purkmistrovi a radě města Moravské Ostravy. Moravský historik Hoffer, který připravoval dílo o dějinách Moravy, město Moravskou Ostravu žádal o výpis historických pamětihodností, popis památek a kresbu panoramatického pohledu na město s vyznačením významných budov. Kolorovaná kresba byla pořízena na náklady města neznámým malířem a bylo na ní vyznačeno devět pamětihodností: kostel sv. Václava s renesanční věží a cimbuřím, kaple sv. Antonína Paduánského (součást kostela), kaple sv. Lukáše na Zámčisku, radnice, mariánský sloup na náměstí, brány Kostelní, Vítkovická a Přívozská a most přes řeku Ostravici.

16. června 1923

Pod záštitou prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka byla zahájena I. průmyslová a živnostenská výstava ministrem průmyslu Ladislavem Novákem a jejími iniciátory Karlem Fajfrlíkem a ředitelem Vítkovických železáren Adolfem Sonnenscheinem na netradiční výstavní ploše v areálu Vítkovických železáren na tehdejší třídě 6. července v Moravské Ostravě (dnes ul. 1. máje). Město se touto výstavou, které se účastnilo na 400 vystavovatelů, úspěšně prezentovalo jako nejvýznamnější průmyslové centrum ČSR. Stala se jednou z mála akcí, při níž Ostravané „zapomněli“ na národnostní třenice a kdy se Češi a Němci pokusili společně zdůraznit význam města, jeho postavení a v co nejširší míře představit výrobky nejen ostravských, ale i dalších firem ve správním okruhu obchodních a živnostenských komor se sídlem v Olomouci a Opavě.