Historické kalendárium

pro týden od 4. června do 10. června

5. června 1898

V Újezdě u Sokolnic (okres Brno-venkov) se narodil historik, pedagog, univerzitní profesor Ladislav Hosák (zemřel 3. listopadu 1972 v Brně). Jeho působení je spojeno s Univerzitou Palackého v Olomouci, vědecký zájem s dějinami Moravy a zejména s problematikou historického místopisu. Hosákův "Historický místopis země Moravskoslezské" zůstane nesporně nezbytnou pomůckou každého historika a archiváře. Věnoval se též dějinám měst na severovýchodní Moravě, hlavně Ostravy, Brušperku, Bruntálu, Rýmařova a dalších. Historii počátku města Ostravy zasadil do širokých souvislostí s vývojem okolí. Konečným výsledkem bylo zpracování historie města od jeho vzniku až do roku 1620 pro „Dějiny města Ostravy", vydané v roce 1967 u příležitosti 700. výročí založení Ostravy.

6. června 1853

Ve 2 hodiny v noci došlo k mohutné explozi metanu na šachtě Antonín v Moravské Ostravě. Zahynulo 10 horníků. Šlo o první známou důlní explozi v Ostravě. Její příčinou byla neopatrná manipulace s bezpečnostní lampou. Někteří havíři si totiž zhotovili klíček k otevření lampy, aby si po šichtě mohli přisvojit zbylý olej.

10. června 1923

Na Ostravsko a Těšínsko zavítal ministr zahraničních věcí Edvard Beneš. V rámci bohatého programu, jehož součástí byla mj. návštěva Moravské a Slezské Ostravy, Orlové, Fryštátu a Českého Těšína, která měla demonstrovat pevnou sounáležitost Těšínska s čs. státem, pronesl v sále kina Palace ve Slezské Ostravě (dnes již nestojící budova na Bohumínské ul.) přednášku věnovanou čs. zahraničnímu odboji za 1. světové války.

Zpracoval Archiv města Ostravy