Historické kalendárium

pro týden od 21. do 27. května

21. května 1878

Dne 21. května 1878 byl položen základní kámen k budově německé reálky v Moravské Ostravě (nyní budova Ostravské univerzity na rohu dnešní ulice Čsl. legií a náměstí Msgre Šrámka). Žádost o zřízení německého zemského nižšího reálného gymnázia byla ostravskou městskou radou podána již v roce 1871. Moravský zemský výbor žádosti vyhověl s tou podmínkou, že vyučovacím jazykem bude čeština. Městská rada nesouhlasila a obrátila se na ministerstvo  kultu a vyučování do Vídně, které žádost roku 1874 zamítlo s odůvodněním, že není dost peněz. V roce 1877 požádala městská rada o zřízení nižší zemské reálky podruhé. Moravský zemský sněm, který o žádosti rozhodoval, přijal přes odpor českých poslanců usnesení, že německá nižší reálka bude zřízena počínaje školním rokem 1877/78, přičemž město Moravská Ostrava vystaví budovu a bude hradit věcné náklady na provoz školy. Od školního roku 1882/83 byla reálka rozšířena na vyšší reálku a stala se důležitým německým kulturním střediskem v celém regionu. Také počet žáků postupně rostl, takže škola se stala jedním z nejnavštěvovanějších ústavů na Moravě.

22. května 1953 

V Ostravském kraji byly 22. května 1953 zaznamenány největší tržby, zcela bylo vyprodáno kuřivo, stoupla poptávka po alkoholických nápojích, průmyslovému zboří apod. Byla to předzvěst měnové reformy, provedené k 1. červnu 1953. Rostla absence a horníci odmítali pracovat s tím, že už nemá dneska cenu robit, protože bude vše drahé, lístky padnou.

25. května 1932 

Polední ostravský deník 25. května 1932 přinesl na titulní straně zprávu o svolení Báňského revírního úřadu k uzavření dolu Ema ve Slezské Ostravě. Stalo se tak po přezkoumání žádosti ředitelství Wilczkových dolů, ve které byl uveden jako důvod uzavření dolu Ema vyčerpání horní části ložiska uhlí. Báňský revírní úřad povolení k uzavření dolu vydal s podmínkou, že zbytky uhelných zásob budou vytěženy. Důl Ema byl uzavřen na povrchu, závod zrušen a části spodních slojí byly těženy z jámy Trojice a Michálky. Část horníků z celkových 360 byla přeložena na jiné doly Wilczkova těžířstva a zbytek zaměstnanců o práci přišel. Toto rozhodnutí a zejména propuštění cca 50 horníků zapříčinilo četné protesty a vyhlášení stávky. Jáma, nazvaná podle manželky majitele horní míry Jana Nepomuka Wilczka, byla vyhloubena v roce 1863 a patřila Kamenouhelným dolům hraběte Wilczka. Těžba byla ukončena v roce 1933. Šachta se nacházela v blízkosti dnešní Vlčkovy ulice pod známou haldou téhož jména. 

Popisek: jáma Ema, Slezská Ostrava, počátek 20. století

Zpracoval Archiv města Ostravy