Historické kalendárium

pro týden od 14. května do 20. května

14. května 1937 

V Závodním hotelu Vítkovických železáren závodů se 14. května 1937 se konala valná hromada Svazu severomoravsko-slezských průmyslníků. Jednání začalo za účasti řady významných hostů (např. generální ředitel Živnobanky dr. Jaroslav Preiss nebo vedoucí tajemník Ústředního svazu průmyslníků dr. Vlastimil Šádek). Spolek hájil zájmy průmyslových podniků jednotlivých průmyslových odvětví, zabýval se zprostředkovatelskou a informační činností (např. jednání o kolektivních smlouvách, o společném postupu při stanovování cen, o zmírňování následků nezaměstnanosti, o tvorbě legislativy). O této akci přineslo následujícího dne sobotní vydání Poledního deníku podrobnou zprávu s informací, že jako host byl na tuto schůzi pozván také šéf zlínských závodů, továrník Jan Baťa. Ten se však v Ostravě sešel pouze s generálním ředitelem Vítkovických závodů Oskarem Federerem a z účasti na valné hromadě Svazu severomoravsko-slezských průmyslníků se pro zaneprázdnění omluvil.

16. května 1936

Na Ostravsku byla 16. května 1936 oficiálně zahájena koupací sezona otevřením městského koupaliště v Hulvákách (dnes městská část Ostravy). Celkový počet návštěvníků nebyl první den vysoký, do desáté hodiny dopolední se do 19 °C teplé vody odvážili celkem 2 ženy a 3 muži. Voda v bazénu byla křišťálově čistá a pro nemajetné návštěvníky (s měsíčním příjmem menším než 1200 Kč) a studenty bylo připraveno po předložení příslušného potvrzení zlevněné vstupné. Stavba letního koupaliště v Hulvákách začala v roce 1929 a pro veřejnost bylo slavnostně otevřeno 18. 5. 1930. Návštěvníci měli k dispozici bazén o rozměrech 25x60 m a brouzdaliště pro nejmenší děti. Koupaliště fungovalo až do konce 90. let 20. století, v roce 2009 byl celý areál pro značnou zchátralost demolován.

20. května 1906

Dne 20. května 1906 se v Kunčičkách (městská část Ostravy) narodil Jan Sládek, scénograf a kostýmní výtvarník, malíř a grafik. Dětství a mládí prožil v Ostravě, roku 1925 maturoval na Obchodní akademii v Moravské Ostravě a poté nastoupil na úřednické místo. Od dětství projevoval výtvarné nadání, avšak rodinné poměry mu toto vzdělání neumožnily. Kreslení a malbu začal studovat později soukromě u středoškolského profesora Kamila Ungermanna. J. Sládek tvořil knižní ilustrace, grafické listy, kresby a obrazy s tematikou rodného města. Aktivně se zapojil do výtvarnického spolkového života, byl členem Moravského sdružení výtvarných umělců (1927-1934), jednatelem spolku Výtvarní umělci – Moravská Ostrava (1935-1939), působil od počátku (1928) v ostravské sekci Skupiny výtvarných umělců v Brně. Na podzim roku 1930 začala spolupráce J. Sládka s divadlem. Na jeviště Národního divadla moravskoslezského jej přivedl jeho přítel režisér Jan Škoda, tehdejší šéf činohry. Jejich spolupráce trvala až do roku 1950. V letech 1930-1945 spolupracoval kromě divadla v Ostravě, s dalšími scénami v Čechách, na Moravě i Slovensku.  Od roku 1950 byl šéfem výpravy Realistického divadla Zdeňka Nejedlého v Praze. Vedle scénických návrhů sám vytvářel výtvarný profil divadla, od scény a kostýmů až k plakátům, divadelním programům apod. Byl ovlivněn expresionismem a abstraktivismem. Jan Sládek zemřel 30. července 1982 v Praze. 

Zpracoval Archiv města Ostravy