Historické kalendárium

pro týden od 30. dubna do 6. května

2. května 1982
Dne 2. května 1982 zemřel v Brně prof. Artur Závodský, DrSc., literární a divadelní vědec, pedagog. Narodil se 19. prosince 1912 v Martinově (dnes m. č. Ostravy) v rodině hostinského. V letech 1918-1923 navštěvoval obecnou školu v rodišti, později vystudoval reálné gymnázium v Hlučíně. Již jako student přispíval do ostravského časopisu „Kampaň“, byl členem Sokola a hrál ochotnické divadlo. Ve studiích pokračoval na filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze, kterou ukončil v roce 1936. Od začátku 30. let publikoval články v tisku. Po absolutoriu působil jako profesor na brněnských gymnáziích. V roce 1939 byl přeložen na reálné gymnázium v Hranicích. V době nacistické okupace byl vězněn v Přerově, v koncentračním táboře ve Flossenburgu a posléze v Dachau. V roce 1945 se s podlomeným zdravím vrátil do Hranic. V roce 1950 se habilitoval na filosofické fakultě J. E. Purkyně v Brně pro obor dějiny české literatury. Jako literární vědec se zaměřil zejména na regionální autory, např. Petra Bezruče a Vojtěcha Martínka. Zabýval se rovněž divadelní historií. Napsal řadu vysokoškolských skript a učebních textů.

4. května 1958
Dne 4. května 1958 byla v Domě umění v Ostravě ve večerních hodinách zahájena výstava francouzských tapisérií. Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnil velvyslanec Francouzské republiky v Československu Claude De Boixanger s doprovodem. Součástí expozice v Domě umění obsahovala pět historických tapisérií a dalších 23 se skutečnými i abstraktními náměty podle návrhu moderních francouzských umělců. Výstava v Domě umění vzbudila značný zájem ostravských občanů.

6. května
Dne 6. května 1927 se uskutečnila na pozvání vlády návštěva delegace polských novinářů. Svou 14 denní poznávací cestu zahájili příjezdem rychlíkem do Petrovic u Karviné, odkud pokračovalo 20 účastníků s doprovodem vlakem do Bohumína a následně auty do Moravské Ostravy. Druhý den se hosté odebrali na radnici, kde byli uvítáni zástupci města. Po krátké návštěvě polského konzulátu odjela návštěva na prohlídku do Vítkovických železáren. Společný oběd se konal v Závodním hotelu ve Vítkovicích, za vedení železáren byl přítomen ing. Franz, jenž hosty uvítal a kvitoval, že „první zastávku učinili v největším průmyslovém centru republiky, v Moravské Ostravě, kde je vidět plody tvůrčí práce inženýrů spojené s rukou dělníků.“ V odpoledních hodinách odjela výprava auty na Hlučínsko a přes Petřkovice se vrátila do Moravské Ostravy, kde novináři navštívili Polský dům a Dům umění, večer shlédli představení Smetanovy opery „Tajemství“ v Národním divadle moravskoslezském a setkali se s ředitelem divadla Milošem Novým. Pobyt polských novinářů v Moravské Ostravě byl zakončen společnou večeří v Lidovém domě za účasti zástupců úřadů, podnikatelských kruhů a dělnictva.

Zpracoval Archiv města Ostravy