Historické kalendárium

pro týden od 9. dubna do 15. dubna

11. duben 1923

Skladatel, dirigent a pedagog Harry Macourek se narodil 11. dubna 1923 v Banské Hodruši na Slovensku. Od roku 1940 vedl v Ostravě vlastní jazzovou kapelu známou jako Macourkova rytmická šestka nebo Hot 6, v níž hrál na hot–harmoniku a aranžoval. Již tehdy psal své první skladby a spolupracoval s Josefem Kainarem. Po maturitě na reálném gymnáziu v Moravské Ostravě studoval v letech 1942–1947 na konzervatoři v Praze dirigování a skladbu. V r. 1946 spoluzakládal divadlo satiry v Praze, působil mj. jako sbormistr Národního divadla nebo umělecký vedoucí Souboru Julia Fučíka. V letech 1954 až 1969 pracoval v Československém rozhlase jako vedoucí redakce malých hudebních žánrů. Harry Macourek je znám především jako představitel šířeji pojímané populární hudby – autor písní, muzikálů, revue, scénické hudby apod. Skládal rovněž hudbu vážnou, jazzovou i filmovou (např. Dobří holubi se vracejí, Za humny je drak, Spadla z oblakov). Zemřel 13. ledna 1992 v Praze.

14. dubna 1879

První pokus o uskutečnění projektu stavby železnice spojující Vídeň s Haličí ztroskotal na nesouhlasu konzervativního císaře Františka I. 15. dubna 1835, krátce po nástupu nového panovníka, požádal bankéř Salomon Rothschild o udělení privilegia na stavbu železniční trati znovu. Císař Ferdinand I. byl tomuto projektu nakloněn a 4. března následujícího roku mu udělil privilegium na dobu padesáti let s tím, že dráha bude včetně odbočných tratí na Brno, Olomouc a Opavu dostavěna do deseti let. Trať byla předávána do provozu po jednotlivých úsecích. První osobní vlak vyjel 6. ledna 1838 z Vídně do Wagramu. Finanční komplikace stavbu dráhy na čas zastavily. Naštěstí se podařilo získat souhlas s prodloužením termínu dokončení o dalších deset let. V r. 1847 dospěla stavba do Bohumína. Závěrečný úsek z Bohumína do Osvětimi a Bílska včetně odbočky ze Svinova do Opavy se podařilo dokončit přesně v termínu – v březnu 1856.

15. dubna 1835

První pokus o uskutečnění projektu stavby železnice spojující Vídeň s Haličí ztroskotal na nesouhlasu konzervativního císaře Františka I. 15. dubna 1835, krátce po nástupu nového panovníka, požádal bankéř Salomon Rothschild o udělení privilegia na stavbu železniční trati znovu. Císař Ferdinand I. byl tomuto projektu nakloněn a 4. března následujícího roku mu udělil privilegium na dobu padesáti let s tím, že dráha bude včetně odbočných tratí na Brno, Olomouc a Opavu dostavěna do deseti let. Trať byla předávána do provozu po jednotlivých úsecích. První osobní vlak vyjel 6. ledna 1838 z Vídně do Wagramu. Finanční komplikace stavbu dráhy na čas zastavily. Naštěstí se podařilo získat souhlas s prodloužením termínu dokončení o dalších deset let. V r. 1847 dospěla stavba do Bohumína. Závěrečný úsek z Bohumína do Osvětimi a Bílska včetně odbočky ze Svinova do Opavy se podařilo dokončit přesně v termínu – v březnu 1856.

Archiv města Ostravy