Historické kalendárium

pro týden od 19. února do 25. února

19. února 1864

19. února 1864 se narodil ve Vysokém Mýtě budoucí technik, báňský inženýr Jan Smutek. V roce 1894 jako vůbec první inženýr české národnosti přijal místo ve Vítkovických železárnách, kde byl přidělen jako vedoucí inženýr mostárny. V roce 1908 se stal šéfem podnikové konstrukční kanceláře, od roku 1919 pracoval jako první hutní inspektor. Byl vynikajícím statikem a konstruktérem. Projektoval moderní konstrukce ocelových těžních věží, haly pro strojírenské dílny, důlní strojírny, povrchová dopravní zařízení na dolech, jeřábové dráhy, železné konstrukce vysokých pecí a koksoven aj. Z jeho největších konstrukčních prací stojí za připomenutí most Františka Josefa přes Dunaj ve Vídni, ve své době největší stavbu toho druhu v monarchii, řada mostních staveb pro alpské horské železnice, nádražní hala ve Lvově a největší obloukový most v Evropě z křemíkové oceli přes řeku Dněpr v Rusku. Zemřel 2. června 1929 ve Zlatých Horách. 

20. února 1948

Zemský velitel Sboru národní bezpečnosti v Ostravě 20. února 1948 vyhlásil pohotovost a zároveň nařídil všem oblastním velitelům, aby si od všech příslušníků Sboru národní bezpečnosti vyžádali písemné prohlášení o věrnosti vládě Klementa Gottwalda a poslušnosti rozkazů ministra vnitra Václava Noska. Komunisté ve Vítkovických železárnách začali tvořit ozbrojené dělnické hlídky, tzv. milice k střežení podniku. Následující den ostravští komunisté zorganizovali před Novou radnicí manifestaci, jejíž účastníci požadovali, aby prezident republiky přijal demisi odstoupivších nekomunistických ministrů. 

22. února 1926

Okresní správa politická ve Frýdku 22. února 1926 udělila koncesi na hostinskou a výčepní živnost Františku Chytilovi, hostinskému a otci budoucí slavné režisérky Věry Chytilové, a sice pro nádražní budovu č. 89 s čekárnou III. třídy v Kunčicích nad Ostravicí. Zde se také manželům Chytilovým narodila 2. února 1929 dcera Věra. František Chytil byl bývalý ruský legionář a již jeho otec byl hostinský. Rovněž manželka Františka Štěpánka provozovala hostinskou živnost v domě č. 18 v téže obci. V Kunčicích nad Ostravicí zůstala rodina jen do roku 1933, poté se odstěhovala do nedaleké Studénky.

Připravil Archiv města Ostravy