Historické kalendárium

pro týden od 29. ledna do 4. února

29. leden 1908

Dne 29. ledna 1908 se v Moravské Ostravě konala ustavující schůze Přírodovědecké společnosti. Hlavním organizátorem a prvním místopředsedou byl profesor učitelského ústavu v Polské Ostravě Jan Kranich. Členy se stávali zvláště učitelé, lékaři a technici. Společnost pořádala veřejné přednášky, odborné exkurze, promítání filmů s přírodovědnou, cestopisnou, národopisnou či technickou tématikou a přispívala k šíření nejnovějších vědeckých poznatků. Za účelem rozvoje přírodních věd na Ostravsku začala v roce 1921 vydávat sborník, v němž byly publikovány výsledky výzkumů zdejšího kraje. Od roku 1923 provozovala též meteorologickou stanici v Hrušově. Na přelomu 20. a 30. let se společnost zasloužila o vybudování a instalaci přírodovědných sbírek městského muzea a tím i o založení odborného pracoviště při dnešním Ostravském muzeu.

31. leden 1922

Dne 31. ledna 1922 se v Klimkovicích (okr. Ostrava-město) narodil filmový dramaturg a scénárista František Břetislav Kunc. Pocházel z rodiny báňského úředníka jámy Ignát. Dětství a dospívání prožil v Dolní kolonii v Mariánských Horách. Byl absolventem ostravského gymnázia (dnešní Matiční). Po válce odešel za studiem do Prahy, kde se v roce 1949 stal zaměstnancem Čs. státního filmu. Nejprve jako redaktor a dramaturg Krátkého filmu Praha, později přešel do Studia uměleckých hraných filmů (Filmové studio Barrandov). Zde se stal v roce 1960 ústředním dramaturgem a s jeho působením bylo spojeno rozvinutí tzv. nové vlny čs. filmu v 60. letech. Po srpnové okupaci 1968 se stal obětí personálních čistek, byl zbaven dosavadní funkce i vedení dramaturgické skupiny. Do konce života pak mohl pracovat pouze v dabingu. Zemřel v Praze 21. 9. 1982.

1. únor 1928

Dne 1. února 1928 byla zahájena výroba v Čs. továrnách na dusíkaté látky v Mariánských Horách (dnes BorsodChem MCHZ). Založení podniku, jehož hlavním výrobním programem bylo zpracovávání amoniaku z koksárenského plynu, se připravovalo již od roku 1924. Projekt nového továrního komplexu a vrchní dohled nad jeho realizací byl zadán pražskému architektovi Bohumilu Hübschmannovi. První etapa výstavby probíhala v letech 1927–1928. Na podzim 1927 se konala ustavující valná hromada akciové společnosti, která závod provozovala. V meziválečné době se zde vyráběl čpavek a kyselina dusičná pro zbrojní průmysl, umělá hnojiva (tzv. ostravský ledek), argon pro výrobu žárovek či plyn využívaný jako alternativní palivo k pohonu automobilů. Po druhé světové válce byla dusíkárna hned v roce 1945 znárodněna a od roku 1958 byla součástí Moravských chemických závodů.

Připravil Archiv města Ostravy