Historické kalendárium

pro týden od 1. ledna do 7. ledna

1. leden 1906

Dne 1. 1. 1906 zahájila svoji činnost nově založená Rakouská báňská a hutní společnost. Ustavující valná hromada společnosti, která převzala do svého majetku původní arcivévodské podniky těšínských Habsburků, se konala o tři dny dříve. Vedle hutních závodů na Těšínsku, zejména těch v Třinci, a dolů na Karvinsku vlastnila také velké doly na Ostravsku. V roce 1911 odkoupila jámu Odra v Přívoze a jámu Ignát v Mariánských Horách, která se v meziválečné době stala druhou největší šachtou v revíru. Od roku 1916 vlastnila též jámy Ludvík v Radvanicích a Salm VII v Polské Ostravě. Po vzniku republiky se název změnil na Báňskou a hutní společnost a došlo k přenesení generálního ředitelství z Vídně nejprve do Brna a posléze do Prahy. V té době se společnost stala největším těžařem uhlí v Československu.

3. leden 1943

Dne 3. 1. 1943 zemřel v Moravské Ostravě učitel a dobrovolný hasič Rudolf Ludwig. Pocházel z měšťanské rodiny v Příboře, kde se 21. 12. 1857 narodil. Absolvoval učitelský ústav v Olomouci a následně působil na školách v Loučanech, Příboře, Vsetíně a od roku 1895 na české měšťanské škole v Moravské Ostravě, jejímž ředitelem se krátce nato stal. V roce 1907 byl jmenován okresním školním inspektorem pro české a polské školy na Ostravsku a v moravských enklávách ve Slezsku. Podstatně se zasloužil o rozvoj českého národního školství v moravsko-slezském regionu. Od mládí se angažoval jako dobrovolný hasič. Byl zakladatelem několika župních hasičských organizací a významným představitelem českého hasičstva na zemské i celostátní úrovni. V roce 1926 se stal prvním náčelníkem nově založeného českého hasičského sboru v Moravské Ostravě.

6. leden 1908

Při vánoční nadílce pro školáky v osadě Gruň ve Starých Hamrech, kterou dne 6. 1. 1908 uspořádal odbor Pohorské jednoty Radhošť z Moravské Ostravy, se zrodil návrh na zřízení turistické útulny v hostinci Františka Píchy, známém jako Švarná Hanka. Jednalo se o vůbec první ubytovací zařízení české organizované turistiky ve slezských Beskydech. Kromě tří skromných místností se 16 lůžky zde byla zprovozněna též malá knihovna. Už v následujícím roce musel ale ostravský spolek finančně podpořit zadluženého majitele hostince, aby nedošlo k exekuci jeho majetku a tím ke ztrátě této tehdy jediné české útulny ve Slezsku. Podařilo se ji nakonec udržet a hostinec U Švarné Hanky se stal vyhledávaným turistickým útočištěm. Oblíbil si jej mimo jiné i básník a vášnivý turista Petr Bezruč.

Popisky k ilustracím:

V letech 1928–1929 vybudovala Báňská a hutní společnost podle projektu architekta Jaroslava Stockara-Bernkopfa svůj palác v Moravské Ostravě (dnes sídlo odboru dopravně správních činností Magistrátu města Ostravy na ulici 30. dubna).

Švarná Hanka se údajně přezdívalo původní majitelce hostince Anně Wieliczkové. Přezdívka se přenesla i na pozdější hostinskou Andělu Píchovou, které výletníci láskyplně říkali též „Mamulka české turistiky“.

Připravil Archiv města Ostravy