Historické kalendárium

pro týden od 11. prosince do 17. prosince

11. prosinec 1938

Na Prokešově náměstí před Novou radnicí se 11. prosince 1938 konala poslední slavnostní přehlídka 4. hraničářského pluku, který byl po svém odchodu z Němci obsazeného Hlučínska přechodně dislokován v Moravské Ostravě a poté měl být rozpuštěn. Armádu zastupovali na tribuně generálové Jindřich Birula a Václav Ždímal, mezi oficiálními hosty byli okresní hejtman František Studnář, starosta Moravské Ostravy Josef Chalupník, četní představitelé dalších spolků a korporací. Přehlídka, zahájená husitským chorálem Kdož jsú Boží bojovníci a ukončená státní hymnou, se stala velkou manifestací věrnosti Československé republice.

16. prosinec 1994

Dne 16. prosince 1994 byl za účasti primátora města Evžena Tošenovského zahájen zkušební provoz Centra tísňového volání umístěného v budově Policie ČR na ulici 30. dubna. Jednalo se o integrované dispečerské pracoviště požární ochrany, zdravotnické záchranné služby, Městské policie Ostrava a Policie ČR. Toto zařízení, první svého druhu v České republice, bylo vybudováno nákladem 80 milionů korun, z nichž větší část (60 milionů) investovalo město Ostrava; částkou 20 milionů korun přispělo Ministerstvo vnitra ČR.

17. prosince 1875

U tiskaře Reinharda Prokische bylo 17. prosince 1875 vytištěno historicky první číslo novin vydaných na území města Moravské Ostravy, čtrnáctideníku Local-Anzeiger für Mährisch Ostrau und Umgebung (česky lze přeložit jako Místní oznamovatel pro Moravskou Ostravu a okolí), jehož redaktorem a vydavatelem byl Heinrich Plaschil, sám zprvu Prokischův zaměstnanec. Po neshodách, k nimž mezi oběma záhy došlo, požádal Plaschil o koncesi na vlastní tiskárnu, kterou mu však moravskoostravská městská rada neudělila. Nechal proto noviny tisknout od července 1876 v Opavě. Vyšly však jen necelé tři ročníky, poslední číslo bylo vydáno 1. března 1878.

Popisek k ilustraci:

Titulní strana prvního čísla čtrnáctideníku Local-Anzeiger für Mährisch Ostrau und Umgebung.

Připravil Archiv města Ostravy.