Historické kalendárium

pro týden od 4. prosince do 10. prosince

5. prosinec 1942

Dne 5. prosince 1942 zahynul v Moravské Ostravě policejní štábní praporčík František Mílek, příslušník zdejší ilegální odbojové organizace Lvice, která se utvořila v Moravské Ostravě ve druhé polovině roku 1941, věnovala se podpoře rodin zatčených a připravovala sabotážní a diverzní činnost. V září 1942 se však gestapu podařilo tuto odbojovou skupinu odhalit a většinu jejich členů postupně pozatýkat. Mezi ty, kteří se gestapu při zatýkání postavili se zbraní v ruce a v nerovném boji padli, patřil rovněž ostravský policista František Mílek.

8. prosinec 1937

Na svátek Neposkvrněného početí Panny Marie se 8. prosince 1937 konalo slavnostní požehnání a otevření nového salesiánského kostela sv. Josefa (Don Bosco) na dnešní Vítkovické ulici, jehož stavbu realizovala pražská akciová společnost V. Nekvasil. Ve své době se jednalo o technický unikát, první kostel v tehdejším Československu s ocelovou příhradovou konstrukcí, kterou dodaly Vítkovické železárny. Nový chrám pojal při bohoslužbách až 2000 osob. Doplňuje ho věž vysoká 28 m, završená šestimetrovým křížem, již v době svého vzniku opatřeným po celém obvodu neonovým osvětlením.

10. prosinec 1971

Dne 10. prosince 1971 přinesl deník Nová svoboda zprávu o dokončovacích pracích na umělém osvětlení fotbalového stadionu na Bazalech, který se tak stal sedmým takto vybaveným sportovištěm v Československu. Zdůrazňováno bylo zejména, že montáž čtyř stožárů a jejich osazení reflektory (každý stožár jich obsahoval 48, s halogenidovou výbojkou s příkonem 2000 W) se obešly bez účasti zahraničních firem, přičemž stadion Baníku byl v tomto ohledu prvním v republice, kde instalaci umělého osvětlení zcela zajistili tuzemští dodavatelé.

Popisek k ilustraci:
Výstavba salesiánského kostela sv. Josefa v roce 1937 (Don Bosco).

Připravil: Archiv města Ostravy