Historické kalendárium

pro týden od 20. listopadu do 26. listopadu

21. listopad 1835

Dne 21. 11. 1835 proběhlo v soudní síni na radnici v Moravské Ostravě (dnes budova staré radnice) poslední přelíčení s bohatou velkoměšťankou Kateřinou Rajskou (1770–1836), která pro svůj temperament a výbušné chování patřila ve své době k častěji trestaným obyvatelům města. Přestože náležela k místní honoraci a bydlela v domě na náměstí (dnes Masarykově), skončila minimálně 5x za své prohřešky ve vězení. Poprvé v r. 1812, naposledy v r. 1835. Důvodem bývaly urážky na cti, nadávky, rvačky nebo drobné krádeže. Listopadové přelíčení v roce 1835 se konalo proto, že již poněkolikáté vynadala na rynku svému sousedovi Josefu Lihotzkému do dlužníků, padouchů a zlodějů. Proč mu nadávala, dnes už nezjistíme. Jisté je pouze to, že jí soud s ohledem na vysoký věk 65 let uložil mírnější trest vězení v délce trvání pouhých 4 dní. 

24. listopad 1881

Ve čtvrtek 24. 11. 1881 vypukla stávka na dole Zárubek ve Slezské Ostravě, který tehdy patřil Severní dráze Ferdinandově. Stávkující požadovali odstranění neoblíbeného vedení dolu, konec okrádání horníků a zlepšení mezd. Vyjednávání hornické deputace se správou a ředitelstvím závodu nevedlo k cíli, naopak bylo pohrozeno, že kdo se do pondělí 28. 11. nedostaví do práce, bude vypovězen z bytu. Dva mluvčí horníků, Klimša a Černík, kteří se odebrali do Vídně ke generálnímu ředitelství dolů, byli zatčeni a dodáni k okresnímu soudu v Bohumíně. Okresní hejtman povolal do Zárubku četnictvo z Polské a Moravské Ostravy, Orlové a Fryštátu a později i tři setniny vojska z Opavy. Zloba horníků obracela se též proti závodnímu konzumu, který je okrádal. Teprve ve čtvrtek 1. 12. ráno, když mělo býti do Zárubku k práci povoláno hornictvo z jiných závodů, byla týden trvající stávka zlomena a horníci začali pracovat.

25. listopad 1944

Dne 25. 11. 1944 se narodil Jaromír Dlouhý, historik, pracovník Ostravského muzea (zemřel 4. 9. 2009 v Ostravě). Po studiích na Pedagogické fakultě v Ostravě, obor dějepis-ruský jazyk učil několik let na základních školách. Při zaměstnání vystudoval v roce 1981 psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci a další vzdělání si doplnil v letech 1984–1988 na Masarykově univerzitě v Brně studiem muzeologie. Od roku 1984 pracoval v Muzeu revolučních bojů v Ostravě a po roce 1994 nastoupil do Ostravského muzea, kde setrval až do své smrti. Zde se podílel na realizaci řady výstav. Velkou měrou také přispěl k popularizaci regionální historie, např. formou přednášek. Bohatá byla i jeho publikační činnost, jeho životním tématem se staly návštěvy panovníků a jiných známých osobností a dějiny domů v Ostravě.

Popisek k ilustraci: Historik Jaromír Dlouhý.

Připravil: Archiv města Ostravy