Historické kalendárium

pro týden od 13. listopadu do 19. listopadu

13. listopad 1992

Dne 13. 11. 1992 zemřel v Ostravě Boleslav Moravec ml., žurnalista, organizátor mládežnické tělovýchovy a politik. Narodil se 4. 12. 1924 v Třinci (okr. Frýdek-Místek). Jako novinář působil po 2. světové válce v redakci Nového slova, v r. 1947 přešel do redakce Svobodného slova a stal se členem Svazu čs. novinářů. Politicky se angažoval v Československé straně socialistické a v r. 1954 a 1957 byl zvolen poslancem Městského národního výboru v Ostravě. Pro své kritické výhrady vůči postupu ve vyšetřování finančních úniků v ostravském Melantrichu byl v r. 1960 propuštěn z redakce a odvolán ze stranických funkcí. V 60. letech 20. stol. se však k novinařině postupně vracel a působil v redakci Čs. sportu a Svobodného slova. Jeho další aktivity jsou spojeny s tělovýchovou. Již v 10ti letech se stal členem Junáka, později se věnoval turistice a velkou měrou se zasloužil o rozvoj ragby v ČSSR.

18. listopad 1926

Dne 18. 11. 1926 byla otevřena kavárna Elektra (dnes Kavárna J&T Elektra) na Nádražní ulici v přízemí čtyřpatrové novostavby Hornického domu. Tento dům byl postaven z rozhodnutí revírní rady v letech 1924–1926 podle návrhů architektů Františka Koláře a Jana Rubého. Fasádu ozdobily figury horníků a tavičů z dílny sochaře Augustina Handzela. Budova se stala sídlem hornického sekretariátu, revírní rady a Družstevní banky. Také se zde nacházelo 14 moderních bytů. Kavárenské místnosti zaujímaly přízemí, kde byly umístěny rovněž obchody a kino Elektra se 763 sedadly. V mezipatře (galerii) byly kromě kavárenských stolů také kulečníky a klubovny. V suterénu se pak nacházel bar "Cristall-Pavilon" a kabaret. Obrovská kavárna, neustále přeplněná, byla oblíbeným místem, kam po představeních chodili třeba místní nebo hostující umělci. Např. Oldřich Nový a Jiří Voskovec s Janem Werichem zde měli otevřený účet.

19. listopad 1836

Dne 19. 11. 1836 byl sepsán hukvaldským vrchnostenským revidentem Johannem Wiesnerem vyšetřovací protokol, zaznamenávající zásadní pochybení dlouholetého moravskoostravského syndika Kašpara Hauka (1772–1837) v jeho úřadování. Hloubková kontrola probíhala na radnici (dnes budova staré radnice na Masarykově náměstí) zhruba od konce srpna 1836 a účastnil se jí také přerovský krajský komisař Theodor Hock. Obzvláště zanedbanou se ukázala být soudní agenda nesporná (tj. pozůstalostní řízení, sirotčí a poručenské záležitosti, vedení pozemkových knih, hlavních knih, odhady nemovitostí aj), jejíž kontrola v konečném důsledku vedla v roce 1837 k odvolání celého vedení města - syndika a 1. radního Kašpara Hauka, dále purkmistra Václava Lihotzkého, 2. radního Petra Rinka a 3. radního Josefa Žurovce. 

Popisek k ilustraci:
Příloha: Interiér kavárny Elektra v Hornickém domě na Nádražní ulici, 30. léta 20. století.

Připravil: Archiv města Ostravy