Historické kalendárium

pro týden od 6. listopadu do 12. listopadu

6. listopad 1937

Dne 6. 11. 1937 rozhodl Okresní úřad v Moravské Ostravě o potrestání obchodního domu Textilia pokutou 10 000 Kč kvůli porušování zákona o nekalé soutěži, zejména předpisu č. 75/1935 o zákazu přídavků. Na Textilii si stěžovalo již 5. 11. 1936 Obchodní grémium v Moravské Ostravě, že poskytuje zákazníkům, kteří nakoupili zboží nad 50 Kč, zdarma poukázku na nápoj v bufetu ve 2. patře. Ostatní obchodníci se totiž tímto cítili poškozeni, neboť často slýchali od zákazníků: „Nač bychom chodili nakupovat k vám, když nakoupíme u Textilie za stejnou cenu a ještě k tomu dostaneme kávu“.

10. listopad 1933

Dne 10. 11. 1933 se narodil Boris Sommer, profesor oboru technologie tváření kovů. V roce 1955 absolvoval Hutnickou fakultu Vysoké školy báňské (dále jen HUF VŠB), obor železářství. Na katedru tváření kovů HUF VŠB, která se stala jeho celoživotním působištěm, nastoupil v roce 1962 a v jejím čele poté stál v letech 1977–1990 a 1992–1999. Ve své vědecko-výzkumné činnosti se zabýval teoretickými základy a praktickými aplikacemi základních kovářských operací a tvářením kovů. Zastával také několik významných funkcí, např. byl členem předsednictva Svazu kováren (1990–2003) členem Československé vědecko-technické společnosti a České hutnické společnosti. Naprosto výjimečná byla jeho dlouholetá činnost v rozvíjení hutnických tradic při slavnosti Skoku přes kůži. Zemřel 19. 9. 2003.

12. listopad 1815

Dne 12. 11. 1815 se konalo na radnici v Moravské Ostravě (dnes stará radnice na Masarykově náměstí) dědické řízení po zemřelé velkoměšťance Barboře Máchové, která závěr života strávila u své mladší dcery Johany v obci Povina v Horních Uhrách (dnes Slovensko). Tady zažila v srpnu 1813 ničivou povodeň, při níž přišla o své drahocenné perly a málem i o život. Ukončení dědického jednání oddálil manžel starší dcery Alžběty, bohatý velkoměšťan a řeznický mistr Jan Míček z Moravské Ostravy, který ještě požadoval přísežné prohlášení, že se tchýniny perly při povodni opravdu ztratily. Proto povinský rychtář poskytl písemné svědectví o tom, jak se věci onoho večera 25. 8. 1813 seběhly: „Paní Barboru jsem nesl přes rozvodněný potok do svého obydlí. Stará paní zcela bez života měla při sobě ranec, který, když jsem se s ní brodil na zádech přes rozvodněný potok, jí v té hrůze najednou vyklouzl. Byla tmavá noc a všechno bylo opuštěno od myšlenek na hledání. Šlo jen o vlastní záchranu!“

Popisky k ilustracím:
Stížnost Obchodního grémia v Moravské Ostravě na obchodní dům Textilia z 5. 11. 1936, včetně poukázek na nápoj v bufetu.
Výpověď povinského rychtáře Martina Poláška o povodni a záchraně Barbory Máchové z 28. 11. 1915.