Historické kalendárium

pro týden od 30. října do 5. listopadu

1. listopad 1847

Dne 1. 11. 1847 došlo k prvnímu doloženému výbuchu důlního plynu na nejstarším moravskoostravském dole Karolina (v blízkosti dnešního obchodního a zábavního centra Forum Nová Karolina), založeném v roce 1842. Při výbuchu zemřeli tři horníci na místě, čtvrtý zahynul později na následky těžkých zranění. Příčinou exploze mohla být nevhodná manipulace s bezpečnostní lampou, stejně jako při výbuchu metanu 6. 6. 1853 na jámě Antonín (dnes poblíž Divadla Antonína Dvořáka). Při tomto neštěstí zemřelo 10 horníků. Někteří havíři si totiž zhotovili klíček k otevření lampy, aby si po směně mohli přisvojit zbylý olej.

3. listopad 1890

Dne 3. 11. 1890 schválil obecní výbor v Moravské Ostravě nový jízdní řád pro fiakry a drožky, které zajišťovaly přepravu osob z Moravské Ostravy do okolních obcí. Každý fiakr a drožka musely být označeny stanoveným číslem. V r. 1888 jezdilo v Moravské Ostravě 21 fiakrů a 4 drožky, v r. roce 1894 23 fiakrů a 11 drožek. Stanoviště se nacházela na hlavním náměstí (dnes Masarykově), u hlavního nádraží v Přívoze, na Antonínově náměstí (dnes Smetanově) a na Nádražní ulici (v blízkosti dnešní Komerční banky). Co se týče výše jízdného, byla osobní doprava fiakry a drožkami poměrně drahou záležitostí, proto ji větší část obyvatelstva nevyužívala. Změna v dostupnosti nastala až po zavedení tramvajové dopravy v roce 1894.

4. listopad 1898

Dne 4. 11. 1898 se narodil v Zábřehu nad Odrou (dnes m. č. Ostravy) Vladimír Figar, učitel, klavírista, varhaník, houslista a skladatel (zemřel 19. 1. 1954 v Ostravě). Studoval učitelský ústav v Polské Ostravě, kde jej ovlivnil hudební pedagog Rudolf Wünsch. Později byl krátce žákem dvou dalších významných hudebníků Viléma Petrželky a Josefa Černockého st. Jako učitel hudby působil na obecných školách ve Vítkovicích, Zábřehu nad Odrou či Hrabůvce. Účinkoval v salónních orchestrech, pro které i komponoval. S malými orchestry doprovázel promítání němých filmů v kinech nebo psal hry se zpěvy pro ochotnická divadla. Hudbu šířil mezi dělníky a mládeží. Hudební nadání zdědili také jeho syn Vladimír Figar ml. (1944–1989), klavírista, skladatel a dirigent i vnuk Vladimír Figar nejml. (*1977).

Popisky k ilustracím:
Úmrtní list horníka Jana Schimanského, který zemřel 1. 11. 1847 na dole Karolina při výbuchu důlního plynu.
Ukázka z Jízdního řádu pro osobní dopravu vozmo v obcích Moravské Ostravě a Přívoze, který schválil obecní výbor v Moravské Ostravě 3. 11. 1890.