Historické kalendárium

pro týden od 2. října do 8. října

3. října 1990

Dne 3. října 1990 proběhlo v Domě kultury Vítkovice (dnes Dům kultury města Ostravy) slavnostní zahájení výuky na Ostravské univerzitě založené na základě zákona České národní rady č. 314/1991 Sb. Tato vysoká škola navazovala na Pedagogický institut v Ostravě vzniklý v roce 1959, který nahradila o pět let později Pedagogická fakulta v Ostravě. Vedením univerzity pověřil ministr školství prof. Jaroslava Hubáčka, který byl po zvolení akademickým senátem jmenován s platností od 1. března 1991 rektorem. Původně byly součástí univerzity tři fakulty: pedagogická, filozofická a přírodovědecká. Jejich počet se postupně rozšířil na šest. V letech 2007–2010 byly ustaveny Fakulta umění, Fakulta sociálních studií a Lékařská fakulta, která vznikla transformací z Fakulty zdravotnických studií. Počet studentů Ostravské univerzity v akademickém roce 2016/2017 činil 9382.

5. října 1893

První číslo Odborných Listů, časopisu horníků a hutníků Rakouska, vyšlo vyšlo 5. října 1893. Od ledna 1894 se jednalo o časopis horníků a hutníků Moravy a Slezska. Jeho vydavatelem a odpovědným redaktorem byl odborový předák Petr Cingr, který krátce předtím přesídlil ze severních Čech na Ostravsko. Zpočátku se redakce nacházela v Pivovarské ulici v Moravské Ostravě, posléze na Hornopolním náměstí (dnes lokalita mezi Hornopolní a Kounicovou ulicí). Na úvodní straně prvního čísla byl otištěn program dělnického hnutí, jehož hlavním bodem bylo založení „všeobecné jednotné hornicko-hutnické organisace pro celé Rakousko“. Na Odborné listy, jejichž poslední číslo vyšlo 3. října 1895, navazovaly časopisy Prokop a poté Nazdar, jejichž odpovědným redaktorem se stal opět Petr Cingr.

5. října 1910

Dne 5. října 1910 se v Radvanicích (dnes část Ostravy) narodil herec Jiří Kostka. Vyrůstal v rodině divadelníků. Původně se chtěl stát letcem, avšak nakonec pokračoval v rodinné tradici a působil v několika kočovných divadelních společnostech. Posléze prošel angažmá ve Středočeské činohře, Českém divadle v Olomouci, Východočeské společnosti a Městském divadle v Plzni. V letech 1948–1949 byl členem souboru Státního divadla Ostrava. Nejdelší období jeho kariéry (1949–1979) je spojeno s Divadlem J. K. Tyla v Plzni. Objevil se rovněž v několika epizodních rolích ve filmech, např. Jára Cimrman, ležící spící, Jak se točí Rozmarýny nebo Božská Ema. Jeho synem je známý herec Petr Kostka. Zemřel 6. srpna 1985 v Plzni.

Připravil Archiv města Ostravy