Historické kalendárium

pro týden od 18. září do 24. září

18. září 1942

Dne 18. září 1942 byl z Ostravy do Terezína vypraven první ze čtyř transportů Židů. Židovští obyvatelé Moravské Ostravy byli postupně podle čísla transportu shromážděni v obecné škole v Přívoze (dnes střední škola v ulici Na Mlýnici) v relativní blízkosti nádraží. Do každého ze čtyř transportů bylo zařazeno 860 osob. Zářijové terezínské transporty roku 1942 prakticky znamenaly zánik židovské náboženské obce v Moravské Ostravě. Ještě v roce 1945 byl z Ostravy vypraven poslední transport, v němž bylo deportováno 53 osob ze smíšených manželství.

23. září 1918

Před zeměbraneckým soudem v Moravské Ostravě se 23. září 1918 konalo přelíčení se šesti horníky jámy Louis ve Vítkovicích, kteří byli obžalováni pro zločin vzpoury. Dopustili se jí tím, že 9. září vstoupili do stávky. Na svou obhajobu uváděli, že je do stávky vehnal hlad. Poukazovali na to, že na sobě mají poslední šaty, vše ostatní museli prodat, aby nakoupili trochu jídla pro své děti. Přes účinnou obhajobu advokáta dr. Zikmunda Witta byli odsouzeni na 8 měsíců těžkého žaláře. Při přelíčení se ukázalo, že jejich denní mzda činila 5,50 až 7,50 korun, což při tehdejších cenách potravin nemohlo stačit k přežití.

24. září 1942

Dne 24. září 1942 byl v Berlíně popraven pplk. Edmund Klímek, legionář, krajský velitel vojenské odbojové organizace Obrana národa na Ostravsku. Odbojovým velitelem byl jmenován záhy po okupaci a rozpuštění čs. armády s úkolem vytvořil mobilizační organizaci pro případ povstání, podchytit zbraně a munici. Lidé z jeho skupiny zejména organizovali převádění uprchlíků, především vojáků, přes Ostravsko do Polska. Dále sbírali důležité zpravodajské informace, shromažďovali zbraně a z dolů odcizovali trhaviny pro sabotáže na železnici a k odstřelování elektrických sloupů vysokého napětí. Získali skoro čtyři stovky pušek, osmdesát pistolí, několik kulometů a trhaviny. Obrana národa byla organizována jako vojenská struktura, takže okupantům nedalo příliš mnoho práce, aby celou těsně propojenou síť odhalili. Klímek a dalších šest členů vedení Obrany národa na Ostravsku byli 23. listopadu 1939 zatčeni gestapem. 

Popisek k ilustraci: Pplk. Edmund Klímek (1892-1942).

Připravil Archiv města Ostravy