Historické kalendárium

pro týden od 11. září do 17. září

11. září 1902

Dne 11. září 1902 se uskutečnila první dodávka výrobku kopřivnické automobilky do dnešní Ostravy. Nešlo však o automobil, nýbrž o důlní lokomotivu s benzinovým motorem o výkonu 12 koňských sil pro Vítkovické kamenouhelné doly. Z veškeré kopřivnické výroby důlních lokomotiv jich téměř polovina přišla na Ostravsko. První dva osobní automobily z Kopřivnice si v roce 1903 a 1904 objednal hrabě Wilczek pro ředitelství dolů ve Slezské Ostravě a pro inspektorát svých statků. Úřední statistika koncem roku 1908 zaznamenává v obvodu Policejního komisařství v Moravské Ostravě 16 automobilů.

15. září 1907

Dne 15. září 1907 se v obci Tupesy (okr. Uherské Hradiště) narodila sportovní lukostřelkyně Helena Šáchová (zemřela 19. 11. 1988 v Ostravě). Patřila mezi zakladatele lukostřeleckého sportu v Ostravě, jehož počátky spadají do roku 1944. Podílela se na svépomocné výstavbě střelnice, která se nacházela v centru Ostravy pod haldou jámy Jindřich v prostoru dnešních ulic Ostrčilovy a Na Desátém. Na lukostřeleckém mistrovství světa v Praze v srpnu 1947 získala dvě stříbrné medaile. Největšího sportovního triumfu dosáhla na lukostřeleckém mistrovství světa v Londýně v roce 1948. Čs. družstvo žen tehdy získalo osm zlatých medailí a v jednotlivcích získala Šáchová jednu zlatou a dvě stříbrné medaile. Díky zlatu z Londýna se stala první Ostravankou, která do svého města přivezla titul mistryně světa a zařadila se po bok nejúspěšnějších čs. sportovkyň.

16. září 1932

Dne 16. září 1932 byl ustaven Klub přátel moderní kultury v Moravské Ostravě. Podle jeho zakladatele Zdeňka Vavříka bylo cílem klubu sdružovat zástupce široké palety kulturní tvorby a umožňovat uplatnění všem mladým lidem. Klub zpočátku sdružoval sedm mladých kulturních pracovníků. Byli to Zdeněk Vavřík, Jan Škoda a František Forman (za divadlo), Jan Sládek (za výtvarníky), Zdeněk Bár (spisovatel), dr. Ludvík Svoboda (filozof, estetik) a dr. Leopold Peřich (historik). Předsedou byl zvolen Leopold Peřich. Klub přátel moderní kultury zahájil svou činnost 9. listopadu 1922. Konal se recitační a dramatický večer z moderní poezie původní i přeložené.

Popisek k ilustraci:

Sada medailí Heleny Šáchové získané na mistrovství světa v Londýně v roce 1948.

Připravil Archiv města Ostravy