Historické kalendárium

pro týden od 4. září do 10. září

4. září 1892

Dne 4. září 1892 se konala slavnost dvacetiletého trvání moravskoostravského hasičského spolku a otevření a převzetí nového hasičského skladiště na Antonínově (dnes Smetanově) náměstí. Stavbu v novogotickém stylu provedl architekt Klemens Hladiš, plány vyhotovil městský inženýr Oskar Mráček. V přízemí se nacházelo skladiště pro nářadí 20 m dlouhé a 7 m široké, v prvním poschodí sál 20,5 m dlouhý, 9 m široký a 7 m vysoký a další místnosti. Součástí oslavy bylo vyznamenání zakládajících členů, veřejné cvičení zdejšího a okolních sborů na Antonínově náměstí, koncert, slavnostní střelby v Nové střelnici a další akce. Slavnostní vstupenky se prodávaly po jedné zlatce.

6. září 1887

Dne 6. září 1887 se na moravskoostravské radnici konala schůze vodní komise. Jednalo se o zřízení nového vodovodu v Moravské Ostravě, a sice z pramenů v údolí Ostravice u Hrabové, odkud měla voda vést litými železnými rourami do Moravské Ostravy. Tento projekt se neuskutečnil, stejně jako vybudování velkého skupinového vodovodu pro celou ostravskou průmyslovou oblast, který by byl zásoben vodou z přehrady v Beskydech. Projekt vypracovala pražská firma Korte & Comp., která však náklady odhadla na 10–12 mil. zlatých. To samozřejmě nebylo v silách Moravské Ostravy, a protože o účast neprojevili zájem ani zástupci průmyslu, ani sousední obce, realizace nepřipadala v úvahu. Na delší dobu odstranil problémy se zásobováním pitnou vodou až městský vodovod z Nové Vsi, uvedený do provozu v roce 1908 nákladem 850 000 korun.

8. září 1902

V poslední sletový den České obce sokolské v Moravské Ostravě 8. září 1902 došlo k incidentům mezi jejími účastníky a ostravskými Němci. Několik Sokolů bylo na Nádražní ulici u hostince U Dlouhých v Přívoze a u přívozské železniční stanice zraněno. Německá zvůle nabyla takového rozsahu, že v říjnu 1902 o tomto počínání podali poslanci Reichstädter  a Pražák v rakouském parlamentu pilný návrh na prošetření.

Popisek k ilustraci:

Hasičské skladiště na dnešním Smetanově nám. (budova vpravo) před 1. světovou válkou.

Připravil Archiv města Ostravy