Historické kalendárium

pro týden od 14. srpna do 20. srpna

15. srpen 1849

Dne 15. 8. 1849 se v Horomyslicích (okr. Plzeň) narodil Ing. Jan Poppe, důlní odborník, manažer a komunální politik. V roce 1897 absolvoval vyšší reálku v Plzni, v letech 1867-1869 studoval na Báňské akademii v Banské Štiavnici (Slovensko) a ve studiu pokračoval na Báňské akademii v Příbrami. Po ukončení studia přijal v r. 1871 místo praktikanta na grafitových dolech knížete Schwarzenberga v Černé v Pošumaví. Rok na to přišel na Ostravsko a nastoupil do kamenouhelných dolů hraběte Salma ve Slezské Ostravě, kde setrval v různých funkcích do r. 1903. Své politické ambice naplnil členstvím v obecním zastupitelstvu ve Slezské Ostravě (1891-1925), r. 1904 byl zvolen starostou, po vzniku republiky byl na dobu 6 let jmenován vládním komisařem pro Slezskou Ostravu. Byl členem mnoha sdružení (Ředitelská konference OKR nebo výbor moravskoostravské Horní školy) a spolků (Hornicko-čtenářský spolek Salm, předsedal ostravské pobočce Hornicko-hutnického spolku). Zemřel 19. 8. 1931 ve Slezské Ostravě.

16. srpen 1991

Dne 16. 8. 1991 zemřel v Ostravě Leopold Vrla, pedagog, překladatel, literární a divadelní kritik, básník a editor. Narodil se v Přílepech (okr. Kroměříž) 17. 9. 1909, absolvoval reálné gymnázium v Holešově a Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (obory český a francouzský jazyk). Po studiích v Brně působil v akademickém katolickém spolku Moravan a patřil k zakladatelům edice AKORD. Překládal francouzské autory a publikoval časopisecké studie o J. Florianovi a J. Demlovi. Od roku 1939 působil v Ostravě. Vyučoval na různých středních školách, mj. na Matičním gymnáziu v Ostravě. Překládal francouzskou literaturu – soustředil se na katolicky orientované autory, v závěru života se věnoval překladům moderní poezie. Jeho studenti založili v Ostravě roku 1995 Společnost Leopolda Vrly, která každý rok uděluje Cenu Leopolda Vrly za mimořádné literární dílo (poezii, prózu, vědecké dílo o literatuře). Jeho stěžejním dílem jsou životní vzpomínky s názvem Kořeny (1994).

17. srpen 1941

Dne 17. 8. 1941 přinesly noviny Den ve své příloze Ostravský kraj informaci o zavedení světelné signalizace, která bude řídit dopravu na frekventované křižovatce ulic Těšínské a Johannyho třídy u obchodního domu ASO (dnes Sokolská a 28. října). Tento způsob korekce dopravy se osvědčil, proto byly pořizovány signální lampy také na jiných důležitých ostravských křižovatkách (např. na Nádražní třídě). Autor článku podotkl, že Moravská Ostrava je po Praze prvním městem, v němž je řízena pouliční doprava semaforem. (+foto)

Popisek k ilustraci:
Pohled do Johannyho třídy (dnes ul. 28. října). V pozadí most M. Sýkory. Snímek ze 40. let 20. století.

Připravil Archiv města Ostravy