Historické kalendárium

pro týden od 7. srpna do 13. srpna

8. srpen 1926

Dne 8. 8. 1926 se v Uherském Brodě (okr. Uherské Hradiště) narodil František Hába, sbormistr, skladatel a kulturní pracovník. Pocházel z hudební rodiny (jeho otec Emil Hába byl ředitelem kůru a varhaníkem v Uh. Brodě), studoval na pražské konzervatoři (např. u Metoda Doležila a Zdeňka Hůly) hru na varhany, dirigování a skladbu. V roce 1952 přišel do Ostravy, působil zde jako umělecký vedoucí a sbormistr mnoha amatérských folklorních souborů (např. Soubor Ladislava Ševčíka při Domě kultury Nové huti Klementa Gottwalda v Ostravě-Zábřehu) a sborů (Sdružení vokální hudby od r. 1954, Komorní sbor Ostrava, Ženský komorní sbor Františka Háby od r. 1981). V období 1968-1972 byl spolu s Ladislavem Vrtalem sbormistrem Ostravského filharmonického sboru při Státní filharmonii Ostrava a v 80. letech 20. stol. vedl několik sezon Pěvecké sdružení slezských učitelek v Opavě. Za svou práci sbíral uznání doma i v zahraničí, ocenění si odnesl i z mnoha soutěží (např. 2. místo v Concorso polifonico Quido D'Arezzo v Itálii), nastudoval více než 600 skladeb a sborových cyklů, komponoval a upravil pro různá sborová obsazení na 250 lidových písní. Zemřel 28. 5. 1999 v Ostravě.

10. srpen 1935

Dne 10. 8. 1935 přinesly noviny Polední ostravský deník v článku Traťová vlečka pro 5000 vlaků informaci o zahájení prací na odvozu ostravské haldy, která se nacházela za budovou městského divadla (dnes divadlo Antonína Dvořáka). Pro přemístění 700 tis. m3 haldoviny bylo nutné vybudovat 800 m dlouhou traťovou vlečku od nových baterií koksovny Karolina až k haldám na břehu řeky Ostravice. Získaný materiál byl využit při výstavbě železniční trati Hranice–Vsetín.

13. srpen 1990

Dne 13. 8. 1990 byly zavedeny pravidelné vyhlídky z věže Nové radnice, které však byly časově omezené. Od slavnostního otevření budovy radnice dne 28. 10. 1930 nebyla vyhlídková terasa umístěná ve výšce 73 m běžně přístupná vůbec. Stávalo se tak jen ve výjimečných případech a při zvláštních příležitostech. Z prominentních osob, které se mohly pokochat pohledem na město, připomeňme maršála SSSR Andreje Ivanoviče Jeremenka, velitele 4. ukrajinského frontu při osvobozovacích bojích o Ostravu v dubnu 1945, kterému byl umožněn vstup do ochozu věže při jeho návštěvě Ostravy v dubnu roku 1960. Dnem 8. 5. 1993 byla návštěvnická sezóna na vyhlídkové věži stanovena na období květen–říjen, denně mimo pondělky. Od 7. 1. 2002 byla věž Nové radnice na Prokešově náměstí po dvouměsíční rekonstrukci otevřena již celoročně. Dnes patří k nejoblíbenějším turistickým cílům v Ostravě, ročně ji navštíví více než 40 tis. osob. Je opatřena ochrannou sítí, informačním panelem s významnými body na obzoru a dalekohledem se stoličkou pro dětské pozorovatele.

Popisky k ilustracím:
Pohled na budovu divadla ve 30. létech 20. století.
Rozestavěná budova Nové radnice ve 20. až 30. létech 20. století.

Připravil Archiv města Ostravy