Historické kalendárium

pro týden od 31. července do 6. srpna

2. srpen 1907

Dnem 2. 8. 1907 je datován dopis Společenstva hostinských a výčepníků, kterým se obrátilo na policejní komisařství a okresní hejtmanství v Moravské Ostravě. Předmětem psaní bylo „upozornění na zlořády“ a nadbytečný stav ženského personálu v některých hostincích. Tento jev mnohdy podporovali mnozí hostinští, zejména v ulicích Pivovarská, Velká, Dlouhá a náměstí císaře Františka Josefa (dnešní Jiráskovo náměstí). To byla daň za přeměnu Moravské Ostravy ve velkoměsto na přelomu 19. a 20. století. Počet obyvatel města vzrostl z původních 13 448 v roce 1880 na 30 116 v roce 1910. Velký počet nového obyvatelstva různé národnosti, sociálního a třídního složení se jako lavina vřítila do poklidného města a ne všichni příchozí měli čisté úmysly, byli mezi nimi hojně zastoupeni podvodníci, prostitutky, zloději a tuláci, kteří tropili výtržnosti.

2. srpen 2007

Dne 2. 8. 2007 zemřel v Ostravě prof. Ing. Jaroslav Havelka, CSc., profesor oboru ložisková geologie Vysoké školy báňské v Ostravě. Narodil se v Pecce (okr. Jičín) 20. 2. 1931, v roce 1954 absolvoval obor technika hornického průzkumu na Hornické fakultě Vysoké školy báňské v Ostravě, v letech  1956-1959 pracoval na Geologické fakultě jako asistent a odborný asistent na katedře petrografie uhlí a ložisek užitkových nerostů. Přednášel také v zahraničí (Havanská univerzita na Kubě v letech 1964-1966 a univerzity v Mexiku v r. 1985). Byl jmenován čestným členem České asociace ložiskových geologů a významně se podílel na budování Geologického pavilonu prof. Františka Pošepného VŠB v Ostravě v roce 1989. Za celoživotní práci a vědecký přínos oceněn medailí Georgiuse Agricoly.

3. srpen 1876

Dne 3. 8. 1876 se narodil v Benešově u Prahy RTDr. Ing. Václav Papoušek, pedagog a osvětový pracovník, jehož profesní život byl úzce spjat s Ostravou. Po studiích na pražské technice a absolvování praxe v různých továrnách vykonal několik studijních cest (zejména po Německu) a nastoupil učitelskou dráhu na Veřejné obchodní škole ve Vyškově (r. 1904) a o rok později v Třebíči. Od r. 1923 působil jako ředitel Obchodní akademie v Moravské Ostravě, kde setrval až do odchodu na zasloužený odpočinek v roce 1937. Pod jeho vedením dosáhla škola nebývalého rozkvětu. Svou energii nevěnoval V. Papoušek pouze školství, angažoval se také ve veřejném životě, zejména v oblasti lidové osvěty a v Sokole. Předsedal spolkům Jugoslávská liga, Česko-rumunská společnost a Sdružení starších členů Sokola Moravská Ostrava, kde byl také členem cvičitelského sboru. Zemřel v Praze dne 3. 4. 1939. 

Popisek k ilustraci:
Oznámení o úmrtí RTDr. Ing. Václava Papouška v novinách České Slovo ze dne 4. 4. 1939.

Připravil Archiv města Ostravy