Historické kalendárium

pro týden od 24. července do 30. července

24. červenec 1866

Dne 24. července 1866 zavlekli do Moravské Ostravy pruští vojáci onemocnění cholery. Již v průběhu následujícího měsíce ve městě umíralo 4 i 5 občanů za den. Za období tří měsíců podlehlo v Moravské Ostravě a Přívoze nákaze více než 200 osob (včetně 12 rakouských vojáků). Po skončení epidemie bylo zpracováno pravděpodobně městským lékařem Nikodémem Kročkem Poučení pro čtvrtmistra o choleře. Město bylo tehdy rozděleno na 6 obvodů, kdy každý z nich měl určeného čtvrtmistra, který měl za úkol zajišťovat čistotu ulic, údržbu kanálů a stok, dohlížel na prodej nezávadných a čerstvých potravin. Onemocnění cholerou musel bez prodlení hlásit lazebníkovi dr. Kremerovi, který onemocnění léčil, a městskému představenstvu.

27. červenec 1904

Starosta města Moravské Ostravy Gustav Fiedler vydal 27. července 1904 vyhlášku zakazující nošení dlouhých šatů, které na ulicích, náměstích a parcích Moravské Ostravy zviřují prach. Nařízení však působilo velmi rozporuplně, protože tehdejší vedení města bez problémů povolovalo výstavby nových průmyslových objektů i uprostřed obytných částí, jako např. stavbu nových koksových baterií Karoliny, která sama o sobě znečišťovala životní prostředí uprostřed centra města.

24. červenec 1924

Dne 24. července 1924 se v Příboře narodil univerzitní profesor Miroslav Bajer, vedoucí katedry fyziky Vysoké školy báňské. Za svého působení na univerzitě spolupracoval s Vědecko-výzkumným uhelným ústavem v Ostravě-Radvanicích a získal tak možnost aplikovat své značné znalosti při řešení závažných problémů důlní praxe. Angažoval se v Jednotě československých matematiků a fyziků, publikoval v tuzemských i zahraničních odborných časopisech. Na základě jednoho ze svých výzkumů se stal majitelem československého patentu (konstrukce přenosného rychloindikátoru výbušných směsí). Působil i v akademických funkcích, jako např. proděkan, později děkan Hornicko-geologické fakulty VŠB nebo prorektor. Zemřel 30. května 1979 v Ostravě.

Popisek k ilustraci: V roce 1924 zaujalo noviny nové hnutí – fascismus. Titulní stránka Moravskoslezského deníku z 24. července 1924.

Připravil Archiv města Ostravy