Historické kalendárium

pro týden od 10. července do 16. července

14. červenec 1945

Dne 14. července 1945 vydal bezpečnostní referát expozitury Zemského národního výboru v Ostravě tajný oběžník, kterým důrazně upozorňoval bezpečnostní orgány na nepřípustnosti jakéhokoli týrání, mučení, pracovního přepínání, zabraňování ve spánku, vyhrožování a zastrašování, zneužívání žen, což bude přísně soudně stíháno. Podnětem k vydání nařízení byly nezákonnosti, týrání a případy násilných úmrtí, ke kterým docházelo v internačních a pracovních táborech Němců a kritika tehdejšího nekomunistického tisku požadující očistu Národní stráže bezpečnosti.

16. červenec 1936

V Moravské Ostravě byl 16. července 1936 ustaven Akční výbor pro organizování míru, který se orientoval na činnost namířenou proti fašistickému ohrožení. Hned v srpnu téhož roku uspořádali zástupci výboru tábor lidu, kterého se zúčastnili dělníci bez rozdílu politické příslušnosti. Podobné výbory byly postupně ustanovovány v Radvanicích, Hrušově a Slezské Ostravě. Jejich zástupci pořádali nejen tábory lidu, ale i další manifestace na obranu republiky, jako např. při anšlusu Rakouska nebo manifestaci 1. máje v roce 1938, které se zúčastnilo přibližně 35 tisíc lidí.

13. červenec 1867

V sobotu 13. července 1867 zemřel v Moravské Ostravě ranhojič Antonín Žídek (někdy také Schiedek), narozený 18. ledna 1801 v Háji ve Slezsku. Po úspěšně ukončených studiích medicínsko-chirurgického oboru v Olomouci nastoupil na místo vrchnostenského ranhojiče pro slezskoostravské panství a v roce 1831 pro panství šenovské. Současně vykonával v Těšíně funkci krajského kriminálního ranhojiče a v Moravské Ostravě působil jako odborný správce filiálního vojenského špitálu. V roce 1848 se stal druhým městským ranhojičem v Moravské Ostravě. Pro svou obětavost i přístup se stal velmi oblíbeným zejména u soukromých pacientů. Po svém přesídlení ze Slezské do Moravské Ostravy si otevřel praxi ve svém měšťanském domě na Vítkovickém předměstí.

Popisek k ilustraci: „Za tři léta zavraždili hakenkrajcleři přes 10.000 lidí – Milion lidí prošlo koncentračními tábory“ – čteme v listě Duch času z 16. července 1936, kdy v Moravské Ostravě vznikl Akční výbor pro organizování míru.

Připravil Archiv města Ostravy