Historické kalendárium

pro týden od 3. července do 9. července

3. červenec 1919

Dne 3. července 1919 byl ustaven česko-německý výbor pro řešení problematiky umístění krematoria v Moravské Ostravě. Vzniku pětičlenného výboru předcházela značná vlna odporu hlavně ze strany Farního úřadu v Moravské Ostravě a tedy i církevní hierarchie, která se k pohřbu žehem a obřadům v krematoriích nestavěla kladně. Členové výboru vybrali místo pro budoucí stavbu při dnešní ulici 28. října, u plánovaného třetího vchodu na městský hřbitov. Do vyhlášené veřejné soutěže na zhotovení projektů bylo přihlášeno jen devět návrhů, ze kterých sice porota ocenila tři uchazeče, avšak ani jeden z nich nebyl z důvodu vysoké finanční nákladnosti přijat.

6. červenec 1911

Správní soudní dvůr ve Vídni zamítl 6. července 1911 odvolání města Moravské Ostravy ve věci odnětí práva veřejnosti městské nemocnice na Fifejdách a tím její přeměnu na nemocnici soukromou. Tímto krokem chtělo město omezit zdravotní péči pouze na příslušníky s domovským právem v Moravské Ostravě a mohlo by tak odmítat přijímání pacientů-cizích domovských příslušníků. Celé události předcházel celkově neutěšený stav v přijímání pacientů. Nemocnice poskytovala péči nejen obyvatelům Moravské Ostravy, ale také ji zajišťovala pro nemocné zejména z okolních slezských obcí. Zamítnutí bylo zdůvodněno jednak argumentem veřejného zájmu, a jednak dobrovolným závazkem Moravské Ostravy z roku 1889 o dotování nemocnice z rozpočtu města.

5. červenec 1936

V neděli 5. července 1936 zemřel v Moravské Ostravě zemský poslanec a představitel českého národního hnutí ve Vítkovicích František Staněk (nar. 4. června 1860 Vítkovicích). Syn posledního českého vítkovického starosty působil v obecním výboru jako jeden ze dvou českých občanů. Později, v roce 1907, byl zvolen zemským poslancem moravského sněmu, kde se aktivně zasazoval proti národnostnímu útisku českého obyvatelstva ve své obci. Stál u založení mnoha společenských a kulturních organizací jako např. TJ Sokol ve Vítkovicích nebo Hospodářský spolek okresu moravskoostravského, kterým rovněž předsedal. V roce 1918 byl jmenován členem obecní správní komise a po vzniku tzv. Velké Ostravy byl zvolen členem zastupitelstva města.

Popisek k ilustraci:
Společenskou náladu v době skonu zemského poslance Františka Staňka ilustruje sken titulní stránky novin ze dne 5. července 1936.

Připravil Archiv města Ostravy