Historické kalendárium

pro týden od 26. června do 2. července

27. červen 1939

Dne 27. června 1939 vyhořel učňovský domov-útulek v Mariánských Horách, který nechal vystavět v r. 1928 Spolek židovských řemeslníků v Moravské Ostravě pro žáky židovské odborné řemeslné školy. Hasiči sice přijeli včas, ale podobně jako v ostatních případech nacisty zapálených židovských nemovitostí se museli omezit na ochranu přilehlé zástavby. Po válce byl dům adaptován a služebnu zde měla policie.  V restitučním řízení na začátku 90. let získala židovská obec budovu zpět a nechala ji přestavět pro své provozní účely. Kromě kanceláří a společenské místnosti se zde nalézá také modlitebna.

30. červen 1831

Mezi pamětními listy v makovici kostelní věže sv. Václava v Moravské Ostravě se dochoval návod k léčení cholery datovaný 30. červnem 1831. Vycházel ze zkušeností léčby cholery v Haliči. Při prvních projevech choroby musel nemocný ulehnout a dostával obklady namáčené do předem připravené tekutiny, která sestávala z pálenky, octa, pepře, hořčice a česneku. To se provádělo tak dlouho, dokud se pacient nezačal potit. K podpoře pocení se pak přikládaly zábaly z horkého písku, popele nebo ječmene. Dále se mělo praktikovat tření nohou a trupu ručníky namočenými v horkém vinném octu, k čemuž bylo zapotřebí současně pěti lidí. Každá z těchto osob měla vypít láhev pálenky, kouřit tabák a po skončení masáže si umýt ruce a obličej teplým vinným octem nebo roztokem hašeného vápna. Na spodní části nohou se pacientovi přikládaly horké cihly a pít musel velmi horký čaj z listů máty peprné.

1. červenec 1915

Dne 1. července 1915 se ve Vítkovicích narodil jazzový kytarista, zpěvák a kapelník Gustav Vicherek. Patřil k průkopníkům scatového zpěvu u nás a ve 40. letech byl jedním z nejznámějších jazzových hudebníků pocházejících z Ostravy. Mimo jiné vystupoval s orchestrem R. A. Dvorského. Během války jej dvakrát zatklo gestapo pro zpěv populárních písní anglických a amerických autorů v angličtině. Ze sběrného tábora ve Wiener Neustadtu jej policie deportovala do Berlína, kde hrál v orchestru propagandistického rozhlasu složeného z politických vězňů a zajatců – profesionálních hudebníků. Při náletu na město využil zmatku a uprchl do Ostravy.  Po válce se živil jako barový muzikant v Ostravě, od roku 1978 jako koncertní mistr v hotelu Thermal v Karlových Varech. Zemřel 19. srpna 1995 v Karlových Varech.

Popisek k ilustraci:
Reklama na zahájení koncertních čtvrtků orchestru Gustava Vicherka v kavárně Fénix v Moravské Ostravě ze dne 26. 2. 1942.

Připravil Archiv města Ostravy