Historické kalendárium

pro týden od 5. června do 11. června

5. červen 1929

Ostravskému obecenstvu se 5. června 1929 poprvé představilo Osvobozené divadlo Jana Wericha a Jiřího Voskovce. Dva roky po pražské premiéře populární herci uvedli v Národním divadle moravskoslezském slavnou Vest-pocket revui. O dva dny později, 7. června, inscenovali ještě premiéru Skafandr a následujícího dne féerii Kostky jsou vrženy. V Ostravě pak hostovali rovněž s Jaroslavem Ježkem každoročně, vždy v květnu nebo na začátku června, až do r. 1937. Ve městě měli řadu přátel a po představeních rádi chodívali do kavárny Elektra. Zájezd v roce 1935 si netradičně zpestřili recesistickým fotbalovým zápasem mezi hráči Sportovního klubu Odra Přívoz na Oderce a herci ostravského českého divadla a Osvobozeného divadla. Dvojice V+W společně s ostravskou operní divou Zdeňkou Poláčkovou utkání čestným výkopem zahájili.

10. červen 1931

Dne 10. června 1931 se v Brně narodil publicista a překladatel Ladislav Vymazal (zemřel 18. 12. 2007 v Ostravě). Po ukončení studia češtiny a ruštiny s literárněvědnou specializací na Masarykově univerzitě v Brně odešel do Ostravy. Získal zde místo kulturního redaktora Nové Svobody, kde mj. založil a redigoval nedělní přílohu. V roce 1969 musel pro své politické postoje redakci opustit a nadále nesměl vůbec publikovat ani jinak veřejně vystupovat. K novinářské práci se vrátil v roce 1990, kdy spoluzaložil Moravskoslezský den, v němž působil až do odchodu do důchodu v roce 1995. V letech 1996-2002 externě přednášel žurnalistiku na Ostravské univerzitě. Kromě řady recenzí, reportáží a glos psaných pro denní tisk byl jako vynikající bohemista rovněž vyhledávaným redaktorem odborných publikací i románů. Překládal také ze slovenštiny.

10. červen 1952

Ve dnech 10. až 12. června 1952 probíhal u Státního soudu – oddělení Brno v Ostravě veřejný monstrproces s devítičlennou skupinou báňských odborníků v čele s dr. ing. Václavem Žaludem, přednostou Revírního báňského úřadu v Ostravě. Soud kladl obžalovaným za vinu řadu důlních neštěstí, při nichž zahynulo 45 osob. Proces měl zastrašit báňské odborníky, kteří varovali před překotným zvyšováním těžby na úkor bezpečnosti a rovněž zdiskreditovat sociální demokracii. Podle obžaloby prý „pravicoví sociální demokraté úmyslně připravovali důlní katastrofy s cílem fyzicky likvidovat horníky.“ V. Žaluda a bývalého technického ředitele OKD ing. Josefa Herela soud odsoudil k trestu smrti, dva další techniky k doživotí a ostatním pěti vyměřil tresty ve výši 3 až 35 let ztráty svobody. Při odvolacím řízení byl naštěstí trest smrti změněn na doživotí a později byli všichni odsouzení rehabilitování.

Popisky k ilustracím:
Vůz divadla V+W v ulicích Ostravy, pravděpodobně v roce 1935.
Václav Žalud, přednosta Revírního báňského úřadu v Ostravě.

Připravil Archiv města Ostravy