Historické kalendárium

pro týden od 29. května do 4. června

30. květen 1996

Papež Jan Pavel II. zřídil dne 30. 5. 1996 svou bulou Ad Christefidelium spirituali rozdělením olomoucké diecéze novou římsko-katolickou Ostravsko-opavskou diecézi se sídlem v Ostravě. Do jejího čela jako diecézního biskupa jmenoval dosavadního světícího biskupa pražského Mons. Františka Lobkowicze. Jeho slavnostní inaugurace proběhla 30. 8. 1996 v katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Na území ostravsko-opavské diecéze se nachází 276 farností, které jsou rozděleny do 11 děkanátů.

1. červen 1979

Dne 1. 6. 1979 zemřel v Ostravě malíř a grafik Bedřich (Fritz) Augustin Tkaczyk. Narodil se 7. 2. 1910 v Brzezince (Polsko), v 30. letech 20. století studoval na umělecké škole ve Vídni. Před 2. světovou válkou v Ostravě vystavoval společně s německými výtvarníky, v roce 1942 byl navržen na ocenění výtvarnickou Cenou města Moravské Ostravy. Ve svém díle zpracovával tématiku průmyslového Ostravska, maloval květinová zátiší a neobvyklou krajinu. Od 50. let realizoval také řadu dekorativních a architektonických prací, např. nádvoří základní školy Mitušova. Byl členem spolků Tvůrčí skupiny Kontrast a Tvůrčí skupiny Ostrava, s nimiž vystavoval.

4. červen 1996

Italská společnost Video On Line připojila 4. 6. 1996 své uzly na severní a střední Moravě k celosvětové informační síti Internet. Spojení bylo zajištěno pevnými linkami Ostrava - Praha a Olomouc - Praha o přenosových kapacitách 64 kb za sekundu. Uživatelům bylo umožněno napojení na Internet bez časového omezení za poplatek 495 Kč měsíčně. Rozvoj internetu v ČR byl teprve na svém počátku, 23. dubna začal vycházet Neviditelný pes Ondřeje Neffa, 30. dubna 1996 oznámil Ivo Lukačovič spuštění Seznamu těch nejlepších WWW stránek u nás, řada tištěných deníků postupně začala uveřejňovat svou internetovou podobu. V celé ČR měl do konce roku 1996 vzrůst počet uživatelů internetu na 30 tisíc.

Popisek k ilustraci:

Bedřich Augustin Tkaczyk - Žena s ovocem, 60. léta 20. století; mozaika na zadní straně polyfunkčního domu u nároží Zeyerovy a Kostelní ulice.