Historické kalendárium

pro týden od 22. května do 28. května

23. květen 1897

V Útěchovicích pod Stražištěm (okr. Pelhřimov) se narodil 23. 5. 1897 lékař, prof. MUDr. František Slabihoudek. Vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a v roce 1925 nastoupil v Moravské Ostravě jako revizní lékař Okresní nemocenské pokladny. Aktivně působil společně MUDr. Malým v Masarykově lize proti tuberkulóze, přičinil se o zřízení Domu zdraví, sdružujícího různé zdravotnicko-sociální organizace a spolky. Pomáhal při založení ošetřovatelské školy v Mariánských Horách, kde se ujal i praktické výuky. Za okupace se zapojil do odbojové činnosti a v letech 1940–1941 byl vězněn. V roce 1946 se stal docentem sociálního lékařství a byl prvním představitelem tohoto oboru na lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V 50. letech 20. století byl ředitelem Okresních ústavů národního zdraví v Ostravě a Bohumíně. V roce 1955 obdržel Cenu města Ostravy za zásluhy o budování zdravotnictví ve městě, ve stejném roce se stal profesorem sociálního lékařství na univerzitě v Olomouci, kam později přešel na plný úvazek. Zemřel 15. 4. 1963 v Ostravě, jeho jméno nese ulice v blízkosti ostravské Fakultní nemocnice.  

24. květen 1953

Dne 24. 5. 1953 byla v Domě umění v Ostravě po jeho rekonstrukci nově otevřena Krajská galerie. Byla provedena úprava místností a reinstalována stálá expozice. Jak informoval denní tisk, zejména byla odstraněna některá umělecká díla vysloveně formalistického charakteru a příliš početná zastoupení některých umělců. Nově byl zřízen výstavní prostor pro ostravské výtvarné umělce a od nich získána nová umělecká díla. Dokonce se tehdy pomýšlelo na přístavbu nového křídla a nadstavbu nad malým výstavním sálem již v dalším roce. Tento záměr se však nikdy neuskutečnil.

28. květen 1997

Ve středu 28. 5. 1997 byla po rekonstrukci slavnostně otevřena budova Archivu města Ostravy. V budově bývalé přívozské radnice je archiv umístěn od roku 1960, novobarokní budova postupem doby přestala kapacitně dostačovat narůstajícímu množství archiválií. Již v roce 1978 bylo Radou Národního výboru města Ostravy přijato usnesení o realizaci přístavby účelové budovy, bohužel zůstalo pouze u usnesení. Posun nastal až v roce 1992, kdy Rada města Ostravy vypsala výběrové řízení na zhotovení nového projektu přístavby a rekonstrukce vlastní archivní budovy. Vítězný projekt pocházel z ateliéru ing. arch. Miloslava Dydowicze, stavební práce na výstavbě budovy depozitáře byly zahájeny v červenci 1993. Nová pětipodlažní budova depozitáře byla projektována pro uložení asi 10 km archiválií, náklady na výstavbu nové a rekonstrukci původní budovy dosáhly celkem 78 mil. korun. V soutěži Dům roku 1997 byla rekonstrukce oceněna čestným uznáním.

Popisek k ilustraci:
MUDr. František Slabihoudek.

Připravil Archiv města Ostravy