Historické kalendárium

pro týden od 10. dubna do 16. dubna

12. duben 1919

Dne 12. dubna 1919 se v Moravské Ostravě narodil vysokoškolský pedagog a vědec prof. John Henry Wotiz. Po maturitě na ostravské reálce studoval chemické inženýrství na Českém vysokém učení technickém v Praze a od roku 1939 ve Spojených státech amerických, kam emigroval. Kromě vědeckopedagogické práce v oboru chemie a biochemie na amerických univerzitách se věnoval podpoře výměnných studijních programů studentů a pedagogů. Měl mimořádný podíl na navázání kontaktů a zahájení úspěšné spolupráce mezi Southern Illinois Southern v Carbondale a Vysokou školou báňskou v Ostravě, které umožnily studijní a vědecké pobyty pracovníků ostravské univerzity ve Spojených státech amerických, stejně jako jejich účast na odborných konferencích. V roce 1998 mu Vysoká škola báňská Ostrava udělila čestný doktorát. Zemřel 21. 8. 2001.

15. duben 1939

V sobotu 15. dubna 1939 byl úředně kolaudován nový stadion Vítkovických železáren v prostoru ohraničeném halami staré ocelárny, ulicí Závodní a Zengrovou (dnešní Rudnou) v katastru obce Zábřeh nad Odrou. Ostrava získala nejmodernější stadion v tehdejší Československé republice (v pořadí byl druhý největší). Plánované velkolepé oslavy spojené s otevření v říjnu 1938 zcela zrušily podzimní události vrcholící Mnichovem a následná změna ve vedení podniku. Dubnová kolaudace proběhla bez většího zájmu veřejnosti a nový ředitel Vítkovických železáren Karl von Hinke nezmínil zásluhy autorské trojice pražských architektů Josefa Kincla, Lva Krči a Stanislava Tobka.

15. duben 1894

Za velké účasti veřejnosti se konal 15. dubna 1894 první veřejný koncert slezskoostravského pěveckého spolku Záboj. Událost se uskutečnila v sále Na Střelnici neboli U Dubu ve Slezské Ostravě (bývalá Stará střelnice). Vhodně zvolený a širšímu obecenstvu přístupný program zpívalo 80 zpěváků spolku pod vedením sbormistra Cyrila Metoděje Hrazdiry. Podle hodnocení Opavského týdeníku tuto „první zkoušku v ohni“ spolek úspěšně zvládl. Zazněly písně českých skladatelů (K. Bendla, A. Dvořáka, P. Křížkovského, F. Pivody) v podání mužského, ženského a smíšeného sboru. Program obohatilo vystoupení houslového mistra Julia Rauschera z Olomouce, kterému spolek daroval věnec v podobě lyry.

Popisky k ilustracím:
Celkový pohled na dokončený vítkovický stadion, listopad 1938.
Spolek Záboj v roce 1910.
Cyril Metoděj Hrazdira (1868–1926), sbormistr Záboje.

Připravil Archiv města Ostrava