Historické kalendárium

pro týden od 27. března do 2. dubna

27. březen 1989

Dne 27. 3. 1989 zemřel hudebník, skladatel a dirigent Vladimír Figar. Narodil se v Hrabůvce v roce 1944 v rodině učitele hudby Vladimíra Figara st. Od útlého dětství rozvíjel zděděné vlohy a talent, studoval na Hudební škole Dr. Leoše Janáčka ve Vítkovicích a absolvoval Státní konzervatoř v Ostravě. Již při studiu se věnoval taneční a jazzové hudbě. Od roku 1967 působil v Ostravském rozhlasovém orchestru, který po určitou dobu i vedl. V roce 1968 se jako hráč na klávesové nástroje stal členem skupiny Flamingo, v době normalizace přejmenované na Plameňáky. Z hudebních frekvencí v Čs. rozhlase vzniklo též jazzové Trio Vladimíra Figara. Během své kariéry zkomponoval více než 250 písňových melodií a jazzových a tanečních orchestrálních skladeb. Se skupinou Flamingo doprovázel Marii Rottrovou, pro niž rovněž skládal a aranžoval písně.

28. březen 1959

Dne 28. 3. 1959 v rámci oslav Dne učitelů byla v Komenského sadech v Ostravě, poblíž Nové radnice, slavnostně odhalena busta Jana Amose Komenského, jehož jméno nese největší ostravský veřejný park od roku 1919. Slavnostního aktu se účastnily přibližně tři tisícovky žáků ostravských škol a občanů města. Autorem bronzové plastiky byl ostravský rodák, akademický sochař Vladislav Gajda. Ten na konci 50. let vytvořil ještě další dvě plastiky J. A. Komenského, které se nacházejí u Základní školy v Ostravě-Zábřehu na ulici Chrjukinově a u Základní školy v Ostravě-Porubě na ulici Komenského. Tradice svátku k uctění práce pedagogů, pro nějž bylo zvoleno datum narození jednoho z největších českých myslitelů a zakladatele novodobé pedagogiky, se v Československu, respektive dnešní České republice udržuje od roku 1955.

1. duben 1892

Dnem 1. 4. 1892 se Moravská Ostrava stala sídlem Revírního báňského úřadu, který sem byl přenesen z Olomouce. Jeho působnost zahrnovala celé Slezsko a moravské okresy Místek a Nový Jičín, respektive od roku 1900 též nově zřízený okres Moravská Ostrava. Prvním šéfem ostravského báňského úřadu byl c. k. vrchní horní rada JUDr. Edmund Riel. V průběhu doby vystřídal úřad několik adres v centru Moravské Ostravy, na počátku 20. století sídlil v dnes již neexistujících budovách na rohu ulic 30. dubna a Nádražní. Od roku 1905 bylo jeho součástí rovněž hornické muzeum, jehož sbírky tvořily zejména modely techniky sloužící k ochraně proti nehodovosti v dolech. Od 30. let 20. století sídlí ostravský báňský úřad v budově ve Veleslavínově ulici.

 Popisek k ilustraci:

Pomník Jana Amose Komenského v Komenského sadech v Ostravě, asi 70. léta 20. století.

Připravil Archiv města Ostravy