Historické kalendárium

pro týden od 13. března do 19. března

14. březen 1968

Dne 14. 3. 1968 zemřel v Praze generálplukovník Vladimír Janko, velitel 1. čs. samostatné tankové brigády v SSSR, účastník bojů o Ostravu. Rodák z Nosislavi v okrese Břeclav absolvoval Vojenskou akademii v Hranicích a v předmnichovské čs. armádě dosáhl hodnosti poručíka. Po vypuknutí války v roce 1939 se zapojil do bojů v Polsku a následně uprchl do Sovětského svazu, kde se podílel na formování čs. zahraniční armády a jejího tankového vojska. Jako velitel tankové brigády prošel četnými bitvami a bojišti východní fronty, od 24. 3. 1945 ji vedl v Ostravsko-opavské operaci. Čs. tanky pod jeho velením osvobozovaly 30. 4. 1945 Ostravu. Byl držitelem četných válečných vyznamenání. Po válce se stal velitelem posádky v Ostravě a velitelem pro Slezsko. Později plnil významné funkce na ministerstvu národní obrany a při generálním štábu. V 50. letech byl rovněž poslancem Národního shromáždění ČSR. Od roku 1969 je po něm pojmenována ulice v Mariánských Horách.

15. březen 1972

Dne 15. 3. 1972 přesně v 11:57 provedla parta taviče Šimona Siroty poslední odpich na Žofinské huti v Moravské Ostravě. Mezi hutníky lidově nazývaná Žofinka byla v pořadí druhým a svého času i největším ostravským vysokopecním závodem. Za 99 let její existence, během níž došlo několikrát k přerušení provozu v důsledku hospodářských krizí, se zde vyrobilo více než 8,5 milionu tun surového železa.

Huť svojí polohou přímo v centru města ovšem představovala pro jeho obyvatele i nadměrnou environmentální zátěž. Vedle zvýšené hladiny hluku to byly zejména zdraví škodlivé exhalace. Jen za rok 1966 huť vyprodukovala na 1600 tun prachu. Vysoké pece a objekty někdejší Žofinské hutě byly demolovány v roce 1975. Jediným zachovaným pozůstatkem je tzv. dvojhalí bývalé energetické ústředny.

16. březen 1872

V sobotu dne 16. 3. 1872 spontánně vypukla při vyplácení mezd velká hornická stávka na jámě Hlubina na pomezí Moravské Ostravy a Vítkovic. Důl patřil mezi největší uhelné závody revíru, v té době zaměstnával kolem 500 horníků. Hlavními příčinami jejich nespokojenosti byly nízké mzdy a hrubé zacházení ze strany úředníků a dozorců. Situace se vyhrotila o dva dny později 18. 3., kdy horníci odmítli sfárat a místo toho se snažili násilím vynutit přístup do správní budovy. Povolané četnictvo použilo proti rozvášněnému davu zbraně. Dva dělníci při tom přišli o život. Stávkující odpověděli útokem a vydrancováním kanceláří. V noci na 19. 3. obsadili důl i přilehlé ulice dvě roty vojáků z opavské posádky. Během dne bylo zatčeno a uvězněno asi 170 účastníků nepokojů, které posléze přímo v Moravské Ostravě soudila speciálně zřízená komise novojičínského krajského soudu.

Popisky k ilustracím:
Pohled na Žofinskou huť z autobusového nádraží za dnešním Divadlem Antonína Dvořáka, 60. léta 20. století. Autor snímku: B. Holačka
Odstřel vysoké pece č. 2 Žofinské huti, provedený 18. 9. 1975.

Připravil Archiv města Ostravy