Historické kalendárium

pro týden od 6. března do 12. března

7. března 1935

Ve čtvrtek 7. března 1935 proběhly hned na několika místech v Moravské Ostravě akce věnované oslavám 85. narozenin prezidenta T. G. Masaryka. Na Nové radnici se konalo slavnostní zasedání městského zastupitelstva, na němž byl prezident jmenován čestným občanem města. Ostravská policie uspořádala shromáždění v sále kina Kosmos (dnešní Vesmír), kde byl za přítomnosti policejního ředitele Emila Bači a dalších policejních úředníků promítán životopisný film o Masarykovi. V podvečer se na prezidentovu počest konala dvě slavnostní divadelní představení; české Národní divadlo moravskoslezské na Smetanově náměstí uvedlo Dvořákovu operu Jakobín, německé divadlo v Německém domě pak Schillerovo drama Don Carlos. Příslušníci zdejší početné židovské obce uctili Masarykovy narozeniny slavnostní bohoslužbou v hlavní synagoze na dnešní Zeyerově ulici v Moravské Ostravě.

8. března 1937

V pondělí 8. března 1937 byla v Moravské Ostravě v galerii německého výtvarného spolku Ostrauer Kunstverein na Jiráskově náměstí zahájena výstava rakouského malíře Josefa Dobrowského, který se vernisáže osobně zúčastnil a své dílo uvedl krátkou přednáškou. Dobrowsky, jmenovec a údajně také vzdálený příbuzný českého osvícenského vědce a filologa Josefa Dobrovského, patřil k nejvýznamnějším umělcům meziválečného období nejen v Rakousku, nýbrž i v celé střední Evropě. Jeho dílo bylo významně ovlivněno secesí (mj. Gustavem Klimtem) a francouzským malířstvím, především Paulem Cézannem.

12. března 1946

Dne 12. března 1946 byla dokončena obnova silničního mostu mezi Přívozem a Muglinovem, zničeného během osvobozovacích bojů. Tento most byl tvořen dřevěnou konstrukcí s železnými nosníky. Kovové části dodaly Vítkovické železárny, tesařské práce provedla místní firma Ing. Alfreda Jurnečky. Moderní železobetonový most byl na tomto místě zprovozněn až v roce 1957.

Popisky k ilustracím:
Titulní list deníku České slovo 7. 3. 1935.
Zničený most mezi Přívozem a Muglinovem v roce 1945.

Připravil Archiv města Ostravy