Historické kalendárium

pro týden od 27. února do 5. března

1. březen 1930

Dne 1. března 1930 zahájila pod vedením známého ostravského kavárníka Josefa Semkoviče provoz poslední z prvorepublikových ostravských kaváren – velkokavárna Savoy. Nacházela se v obchodním a obytném domě na rohu ulic Zámecké a Puchmajerovy, který nechala v r. 1928 vystavět pojišťovna Riunione Adriatica di Sicurita se sídlem v Terstu. Architektem byl Karel Kotas, jenž se podílel také na vnitřním zařízení kavárny: „dbal toho, aby efekt kavárny byl co nejjednodušší, ale tím působivější. Stěny jsou obloženy mramorem a sloupy, rozdělující kavárnu na dvě prostory, kryty zrcadly, světlo lustrů je stejnoměrně rozptýleno, takže dojem při vstupu je velmi příjemný a sympatický. Barvy malby, záclon, křesel a stolků jsou voleny v kontrastech, které lahodí oku. Celkový pohled na vnitřek kavárny působí klidně.“

2. březen 1983

Dne 2. března 1983 zemřela v Ostravě herečka Vlasta Vlasáková (narodila se 7. 10. 1921 v Praze). V roce 1948 přišla spolu s dvanácti čerstvými absolventy pražské AMU do Ostravy a svému prvnímu angažmá v činohře Státního divadla v Ostravě zůstala věrná až do konce života i přes řadu nabídek několika pražských divadel (včetně Národního divadla). Již v letech 1954–1955 se zařadila mezi přední dramatické umělkyně ostravského divadla. Přízeň publika si získala precizním zvládnutím jevištní techniky, přirozeným projevem i svým jemným a ušlechtilým zjevem. Domácí i hostující režiséři ji obsazovali do nejrůznějších žánrů, od klasických komedií, až po vypjaté dramatické role. Hrála rovněž ve filmu a v televizi, věnovala se též práci v rozhlase. Šťastným rozhodnutím nebylo její působení jako poslankyně v České národní radě. Politická činnost ji odváděla od tvůrčí divadelní práce, nevyhnula se ani různým kontroverzním prohlášením na adresu disidentů, emigrantů apod.

4. březen 1891

Dne 4. března 1891 se v příloze Opavského týdenníku objevila zpráva o neutěšených životních podmínkách v Krausově kolonii v Moravské Ostravě: „Lidnatý dům č. 385 na Nádražní ulici, náležející panu Karlu Krausovi, chová v sobě ne méně než 201 obyvatele. Podotknouti se sluší, že dům tento jest jen přízemní, nikoliv patrový. Bydlí v něm oboje pohlaví rozličného stáří, čtvero národnosti (Češi, Poláci, Němci, Maďaři), trojího náboženského vyznání (katolíci, evangelíci a židé), většinou hornici a dělníci hutní. Má nejvíce obyvatel ze všech domů v městě...“

Popisky k ilustracím:
Kavárna Savoy, přízemí, 1930.
Pohled na Krausovu kolonii vystavěnou mezi lety 1870-1890 Alžbětinskou ulicí (dnes Českobratrská) směrem k Nádražní ulici, počátek 20. století.

Připravil Archiv města Ostravy