Historické kalendárium

pro týden od 30. ledna do 5. února

30. ledna 1918

Dne 30. 1. 1918 se v Praze narodil dirigent a skladatel Jaroslav Krombholc. Vystudoval pražskou konzervatoř, kde byl žákem mj. Vítězslava Nováka a Václava Talicha. V letech 1944–1945 byl šéfem opery Národního divadla moravskoslezského. Ve složitých podmínkách nacistické okupace zaměřil dramaturgii souboru především na díla českých autorů, což bylo příznivě přijato ostravskou kulturní veřejností. K nejúspěšnějším inscenacím patřily opery Bedřicha Smetany Hubička, Josefa Bohuslava Foerstra Eva a Leoše Janáčka Její pastorkyňa. Velký úspěch měly tři koncerty v květnu 1944, na nichž zazněl cyklus symfonických básní B. Smetany Má vlast. Operní sezona 1944–1945 již nebyla vzhledem k blížící se frontě dokončena. Jaroslav Krombholc odešel v květnu 1945 do pražského Národního divadla. Zemřel 16. července 1983 v Praze.

1. února 1800

Od 1. do 22. 1. 1800 procházely Moravskou Ostravou již potřetí od roku 1798 kolony ruských vojsk generála Alexandra Vasiljeviče Suvorova. Tentokrát směřovalo toto armádní uskupení z Čech do Moskvy a Petrohradu. Se Suvorovovým pobytem v Moravské Ostravě není doloženo žádné konkrétní místo, ale s jistotou lze tvrdit, že noc z 8. na 9. února 1800 strávil v hostinci U mýta (dnes U křivého psa) ve Frýdku. Krátce na to, 18. května 1800, generál A. V. Suvorov v Petrohradě zemřel. Boje s napoleonskou armádou přivedly ruské vojáky do Ostravy ještě v letech 1805, 1813 a 1815.

3. února 1947

Dne 3. 2. 1947 navštívil ministr sociální péče Zdeněk Nejedlý Vítkovické železárny a měl projev ve stálém cirkusu Henry, který se nacházel v blízkosti dnešních frýdlantských mostů. Dle dobového tisku byly již v 16 hodin prostory cirku zaplněny, návštěvníky vítala dechovka Dolu Bohumil Laušman (dnes národní kulturní památka Důl Hlubina). Po projevu zazněla sovětská hymna, ozývala se zvolání „Ať žije Gottwald!, Ať žije Nejedlý!“ a program byl zakončen zpěvem Písně práce. Nebyla to první ani poslední návštěva univerzitního profesora a posléze významného komunistického politika Z. Nejedlého na Ostravsku. Poprvé zavítal do Vítkovic již v roce 1922, kde přednášel na téma Inteligence a dělnictvo a naposled se zúčastnil oslav 10. výročí osvobození města v dubnu 1955.

Popisek k ilustraci:
Zpráva v novinách České slovo o provedení cyklu symfonických básní B. Smetany Má vlast orchestrem řízeným J. Krombholcem v Moravské Ostravě v květnu 1944.

Připravil Archiv města Ostravy