Historické kalendárium

pro týden od 16. ledna do 22. ledna

16. ledna 1910

Dne 16. 1. 1910 uspořádal český Politický spolek pokrokový v sále sokolovny v Přívoze protestní schůzi proti „bezpříkladné provokaci“ Severní dráhy Ferdinandovy, která také na Ostravsku zavedla jízdenky pouze s německým textem. Akce byla součástí vypjatého česko-německého soupeření, které probíhalo na přelomu 19. a 20. století ve zdejším regionu s obzvláštní intenzitou. Na shromáždění, na němž vystoupil také poslanec moravského sněmu JUDr. Karel Fajfrlík, byla přijata rezoluce, která požadovala mj. odstranění „veškerých výsad němčiny na drahách“ a ukončení „germanizačních rejdů a provokací“ na železnici.

16. ledna 1977

Dne 16. 1. 1977 zemřel v Brně František Lýsek, hudební pedagog, folklorista a univerzitní profesor. Narodil se 2. května 1904 v Proskovicích. Vystudoval učitelský ústav a poté působil na škole ve Staré Bělé a následně v Jistebníku nad Odrou, kde založil v roce 1929 dětský pěvecký sbor Jistebničtí zpěváčci. Po okupaci Sudet v roce 1938 nastoupil na školu v Otrokovicích-Baťově, kde vedl Dětský sbor z Baťova. Po 2. světové válce ukončil studium Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Založil Brněnský dětský sbor a vyučoval na brněnské konzervatoři a Janáčkově akademii múzických umění. Se svými sbory vystupoval na domácích i zahraničních festivalech a také v rozhlase a televizi. Je autorem úprav 1400 lidových písní, řady učebnic a monografií.

19.–20. ledna 1947

Dne 19. 1. 1947 vystoupil s projevem v Divadle mladých v Moravské Ostravě na krajské konferenci Československé strany národně socialistické její předseda a v letech 1946–1948 náměstek předsedy vlády Petr Zenkl. 20. ledna si prohlédl Vítkovické železárny a promluvil k zaměstnancům společnosti. Ve svém projevu se zmínil o poklesu pracovní morálky v důsledku nacistické okupace a válečných škodách ve východní části republiky, mj. na Opavsku. Poté odjel do Kopřivnice, kde navštívil podnik Tatra.

Popisek k ilustraci:
Sokolovna v Přívoze kolem roku 1909.

Připravil Archiv města Ostravy