Historické kalendárium

pro týden od 9. ledna do 15. ledna 2017

10. ledna 1910

Dne 10. ledna 1910 vypsal obecní výbor dynamicky rostoucího městyse Polské (dnes Slezské) Ostravy veřejnou soutěž na stavbu nové radniční budovy. Vzhledem k českému vedení obce byla účast v soutěži omezena jen na české architekty, inženýry a stavitele. Ti si mohli jako podklad pro svou práci vyžádat nejen stavební program, situační stavební, ale také fotografii stavebního místa. Odborná porota sestavená po dohodě se Spolkem architektů a inženýrů moravských v Brně vybrala ze zaslaných anonymních návrhů projekt profesora státní průmyslové školy v Plzni Viktorina Šulce, který pak do konečné podoby dopracovali Ing. Jaroslav Volenec, přednosta obecního stavebního úřadu, a stavitel František Doležel, asistent téhož úřadu. V říjnu 1911 byla výstavba nové radniční budovy zahájena.

11. ledna 1917

Dne 11. ledna 1917 vzdal spolek báňských úředníků a dozorců Horník hold novému rakouskému císaři Karlu I. (21. 11. 1916–12. 11. 1918). Velkolepý slavnostní večer se konal ve zcela zaplněném divadelním sále Národního domu. Návrhu aranžmá živého obrazu, který představoval „hold středních stavů hornických ostravského kamenouhelného revíru novému panovníkovi“, se ujal redaktor František Sokol Tůma. Ústřední postavou, dle barvitého popisu v denním tisku, byla bohyně dějin, zapisující císařovy skutky do „knihy budoucna“, po jejíž levici se nacházeli horníci jdoucí z práce, po pravici zase stála hornická inteligence. Dále byla uprostřed jeviště ještě umístěna na podstavci císařova busta, pod níž byla naaranžována hornická kladívka „ozářena četnými žárovkami“. Tímto způsobem se Moravská Ostrava prezentovala jako císaři oddané hornické město.

15. ledna 1912

15. ledna 1912 bylo zahájeno vyučování ve večerní kuchyňské a hospodyňské škole, která byla zřízena v dívčí průmyslové škole ve Vítkovicích. Výuka probíhala od pondělí do pátku vždy dvě hodiny večer po dobu do tří měsíců. Jejím cílem bylo frekventantky, jejichž počet byl ovšem velmi nízký – 10 žen dělníků –, naučit vedení domácnosti. K předmětům proto patřilo nejen vaření a servírování pokrmů, ale i výchova dětí, zdravověda nebo šití prádla a také jeho látání. Vlastní výuka byla bezplatná, ženy přispívaly pouze dvě koruny týdně na nákup potravin určených k jejich konzumaci.

Popisek k ilustraci:
Vyhláška o vypsání veřejné soutěže na stavbu radnice uveřejněná v denním tisku.

Připravil: Archiv města Ostravy