Historické kalendárium

pro týden od 2. ledna do 8. ledna

2. ledna 1869

Dne 2. ledna 1869 byla udělena reprezentantům ostravského průmyslu Aloisi Scholzovi a Ignáci Vondráčkovi, civilními inženýrovi Antonu Honvérymu a Maximilianu Steinerovi císařem Františkem Josefem I. koncesní listina pro stavbu a provoz železniční trati z Moravské Ostravy do Frýdlantu. Povolení stanovovalo řadu podmínek, mj. že do jednoho roku musí být zahájeny stavební práce, trať musí mít napojení na stávající Severní dráhu Ferdinandovu a být dokončena do dvou let. Pro tento účel byla založena akciová společnost Ostravsko-frýdlantské dráhy a v požadovaném termínu dvou let od vydání koncese byla 1. ledna 1871 byla trať Moravská Ostrava – Frýdek – Frýdlant, dlouhá 33 km, zprovozněna pro veřejnost.

6. ledna 1912

Dne 6. ledna 1912 se konal v Národním domě V. reprezentační ples akademického spolku Odra v Moravské Ostravě a zároveň jím byla v uvedeném roce zahájena plesová sezóna ve městě. Ta byla každoročně velmi pestrá a o jejím průběhu často referoval i místní tisk. Úvodní ples akademiků byl hodnocen velmi pozitivně jako „ples švihu a střihu, krásného půvabu“ bez obvyklé společenské škrobenosti. Kritická slova padla ovšem na zdejší českou elitu, neboť účast na plese tohoto typu byla v jiných městech považována za prestižní záležitost, ale v Moravské Ostravě ji zastupoval jen zlomek této společenské vrstvy, a to Konstantin Grünwald ml., okresní komisař Dr. Josef Žilka, zemský poslanec JUDr. Karel Fajfrlík, vrchní geometr Antonín Pařík a učitel Josef Novák.

6. ledna 1912

Dne 6. ledna 1912 byla otevřena na tehdejší velmi živé Hlavní třídě (dnes ul. 28. října) v Moravské Ostravě nová firemní prodejna Filip Haas a synové, továrna na koberce a nábytkové látky, jejíž majitelé patřili k c. k. dvorním dodavatelům tohoto sortimentu. Reklama v denním tisku lákala nejen ke koupi běžných koberců, ale i koberců orientálních, tylových záclon, flanelových a kožešinových pokrývek, ubrusů, a to „v nejbohatším výběru a nejlepší jakosti za tovární ceny“.

Popisky k ilustracím:
Reklama v novinách v době plesové sezóny.
Dům rodiny Rosenbergovy na Hlavní třídě, v němž byla později umístěna prodejna Filipa Haase.