Historické kalendárium

pro týden od 19. prosince do 25. prosince

19. prosinec 1759

Dne 19. 12. 1759 se bezprostředně dotkla Moravské Ostravy třetí válka o Slezsko vedená mezi rakouskou monarchií a Pruskem (1756–1763). V roce 1758 se válka přenesla na Moravu, kde se Prusové marně pokoušeli dobýt Olomouc a pak byli donuceni se stáhnout do Slezska. Když proti vojskům pruského krále Fridricha II. vytáhla z Těšínska armáda generála Laudona, vtrhli pruští dragouni do Moravské Ostravy. Hrozící loupení ostravští odvrátili tím, že nepřátelské vojsko vydržovali stravou a žoldnéřům darovali 638 zlatých. Po krátkém pobytu ve městě se Prusové stáhli na Opavsko. Další boje třetí slezské války byly vedeny už většinou mimo české země.

22. prosinec 1856

Dne 22. 12. 1856 se narodil ve Vídni Adolf Graf, architekt a projektant divadelní budovy v Moravské Ostravě (zemřel 18. 6. 1931 ve Vídni). Po vystudování architektury na Vysoké škole technické ve Vídni získával praxi studijními cestami a prací v ateliérech. V roce 1888 si založil vlastní ateliér. Projektoval zámky v Dolním Rakousku a Uhrách a také budovu vídeňského Jubilejního divadla (dnes Volksoper), divadla ve Znojmě a v Moravské Ostravě. Zdejší městské divadlo (dnes Divadlo Antonína Dvořáka) bylo postaveno podle Grafova projektu v letech 1906–1907. Stavba se vyznačovala tím, že měla všechny konstrukce, jako první budova v habsburské monarchii, vyrobené ze železobetonu (kromě ocelové střechy). Další zvláštností je, že divadlo stojí na místě zrušeného dolu Antonín, a proto byla celá budova posazena na železobetonové desce o síle 1,5 m, aby se zabezpečila její statika. Samotný architekt A. Graf přijel na slavnostní otevření divadla, které se konalo 28. 9. 1907.

23. prosinec 1921

V pátek 23. 12. 1921 se konalo svěcení tří zvonů odlitých ve Vítkovických železárnách pro kostel Božského Spasitele v Moravské Ostravě. Nové zvony nahradily ty původní z roku 1888. Slavnostní svěcení probíhalo za přítomnosti olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana, jenž se nejprve zúčastnil malé mše v kostele a poté se odebral v doprovodu děkana Felgenhauera a dalších kněží do Vítkovických železáren na prohlídku míst, kde byly zvony z lité oceli vyrobeny. Následovalo svěcení zvonů a pak se na všechny tři zvony zvonilo. Hlas zvonů překvapil přítomné silným a zřetelným zvukem. V tomto ohledu se vítkovické výrobky vyrovnaly zvonům bronzovým. Zároveň se jednalo o dosud největší zvony vyrobené ve Vítkovických železárnách. Největší Salvator měl průměr 2 m a hmotnost 3600 kg, druhý Cyril a Metoděj měl průměr 1,5 m a hmotnost 2200 kg, třetí Prokop měl průměr 1,4 m a hmotnost 1400 kg.

Popisek k ilustraci:
Budova městského divadla v Moravské Ostravě postavená podle projektu A. Grafa v letech 1906–1907.

Připravil Archiv města Ostravy