Historické kalendárium

pro týden od 12. prosince do 18. prosince

14. prosinec 1964

Dne 14. 12. 1964 začaly zátěžové zkoušky na tehdy nejdelším dvoukolejném železničním mostě v ČSSR, postaveném přes Ostravici na trase Polanecké spojky. Byl vyroben v mostárně ve Frýdku-Místku Lískovci, na délku měřil přes 100 m a výška prostředního výztužného oblouku přesáhla 17 m. Hrubou stavbu ukončili pracovníci Hutních montáží Ostrava za 86 dní. Ocelová konstrukce mostu byla sama o sobě zajímavá tím, že na rozpětí 100 m bylo poprvé u nás použito jednoho dvoukolejného mostu. Zátěžové zkoušky provedlo 5 lokomotiv a vagóny naložené ingoty. O týden později byl most spolu s porubskou větví Polanecké spojky na trase Kunčice nad Ostravicí – Svinov uveden do provozu.

15. prosinec 2010

Dne 15. 12. 2010 zemřel Petr Holý, historik a teoretik umění, prozaik, básník a vysokoškolský pedagog (narodil se 10. 5. 1933 v Ostravě). Ve druhé polovině 50. let 20. století působil jako ředitel Krajské galerie v Ostravě, odkud musel z politických důvodů odejít. Po roce 1968 pracoval ve stavebnictví a teprve po listopadu 1989 mohl opět svobodně publikovat. Je autorem odborných monografií např. o Augustinu Handzelovi, Jaroslavu Kapcovi, Quidu Kociánovi, kromě toho psal beletrii, poezii a rozhlasové hry. Na sklonku osmdesátých let napsal poému Sbohem, mé město, protože byl rozhodnut Ostravu opustit. Netušil, že během několika měsíců bude moci vyučovat na Ostravské univerzitě. Vedle své pedagogické činnosti také spolupracoval s Výtvarným centrem Chagall a uváděl výstavy významných výtvarných autorů. Záslužné byly jeho pořady v bývalé Komorní scéně Aréna nazvané Koncert pro jeden obraz.

17. prosinec 1918

Dne 17. 12. 1918 svolal starosta Moravské Ostravy Hans Ulrich poslední schůzi městského výboru zvoleného ještě před vznikem Československa v r. 1918, v němž převažovali zástupci německých stran. Na schůzi se všichni členové a náhradníci konečně vzdali svých funkcí. Ti dlouho nemínili vzít na vědomí změněné státoprávní a národnostní poměry a jen důrazné sdělení Okresního národního výboru v Moravské Ostravě, že hodlá přikročit k demokratizaci obecních správ, je přinutilo uznat novou politickou realitu. Neodpustili si však přijmout usnesení, ve kterém uvedli, že k rozpuštění městského výboru není zákonného důvodu a počet mandátů v nové správní komisi je pro německé zástupce nedostatečný. V podobném smyslu se na svých posledních schůzích vyjadřovali též členové městských výborů v Přívoze, Vítkovicích a Hrušově.

Popisek k ilustraci:
Titulní strana knihy Petra Holého o ostravském malíři Vladimíru Kristinovi, která vyšla v roce 1996.

Připravil Archiv města Ostravy